Xuất nhập khẩu tại chỗ Lưu

516 5 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tôi là công ty TNHH MAT Việt Nam( Gọi tắt là MATV), kí hợp đồng bán với công ty nước ngoài là: KANEMATSU ELECTRONICS (THAILAND) LTD ( Gọi tắt là KEL) bán hàng hóa là máy tính Laptop. KEL chỉ định chúng tôi giao hàng cho một công ty tai Viêt Nam là: KYB Manufacturing Vietnam Co., Ltd (gọi tắt là KMV). Tuy nhiên, theo thỏa thuận giữa KEL và KMV thì KMV chỉ mượn máy 5 năm của KEL. Sau 5 năm số Laptop chúng tôi giao cho KMV sẽ được xuất trở lại KEL.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH MAT Việt Nam  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Hồ sơ HQTiêuđề:HN_XNK tại chỗCâu hỏi:Kính gửi quí hải quan, Công ty chúng tôi có trường hợp như sau, mong nhận được sự tư vấn từ quí hải quan. Công ty chúng tôi là công ty TNHH MAT Việt Nam( Gọi tắt là MATV), kí hợp đồng bán với công ty nước ngoài là: KANEMATSU ELECTRONICS (THAILAND) LTD ( Gọi tắt là KEL) bán hàng hóa là máy tính Laptop. KEL chỉ định chúng tôi giao hàng cho một công ty tai Viêt Nam là: KYB Manufacturing Vietnam Co., Ltd (gọi tắt là KMV). Tuy nhiên, theo thỏa thuận giữa KEL và KMV thì KMV chỉ mượn máy 5 năm của KEL. Sau 5 năm số Laptop chúng tôi giao cho KMV sẽ được xuất trở lại KEL. Chúng tôi không kí hợp đồng ba bên với KEL và KMV mà chỉ kí hợp đồng mua bán máy với KEL.( Chúng tôi có đính kèm file hợp đồng kí với KEL và MATV),Kính mong quí công ty cho chúng tôi hỏi trong trường hợp này chúng tôi có cần phải làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ không. Nếu có, thì chúng tôi làm như sau có đúng không: MATV làm thủ tục xuất khẩu. KMV làm thủ tục nhập khẩu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn, Mong sớm nhận được phản hồi từ quí hải quan,     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:1 Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:- Thủ tục nhập khẩu tại chỗ: để nghị bạn đọc tham khảo và thực hiện theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cụ thể:“1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.2. Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình.3. Hồ sơ hải quanHồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này. Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại...... 5. Thủ tục hải quan a) Trách nhiệm của người xuất khẩu:a.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định;a.3) Giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan.b) Trách nhiệm của người nhập khẩu:b.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hànhkèm Thông tư này hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định;b.3) Chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, tiêu thụ sau khi hàng hóa nhập khẩu đã đượcthông quan.2 c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan làm thủ tục xuất khẩu: Thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định tại Chương II Thông tư này;d) Trách nhiệm của cơ quan hải quan làm thủ tục nhập khẩu: d.1) Theo dõi những tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quanđể thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu;d.2) Tiếp nhận, kiểm tra theo kết quả phân luồng của Hệ thống. Trường hợp phải kiểmtra thực tế hàng hoá, nếu hàng hóa đã được kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan xuất khẩu thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu không phải kiểm tra thực tế hànghoá;d.3) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì hàng tháng tổng hợp và lập danh sách các tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đã được thông quan theo mẫu số 20/TKXNTC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân nhập khẩu tại chỗ.....”- Về thuế: bạn đọc phải thực hiện nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có),... theo quy định của pháp luật.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!3