Xử phạt khi khai bổ sung tờ khai hải quan quá 60 ngày Lưu

757 3 24/03/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
chúng tôi đã phát hiện lỗi cả 2 lỗi sai tương tự như sau : Phần mô tả hàng hóa: "Chỉ may ASTRA , loại 5000m/cuộn = 20cuộn " nhưng phần số lượng chúng tôi lại khai là 1.000m.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18577:Ngày 19/11/2016 và 15/12/2016, Công ty chúng tôi có mở 2 tờ khai nhập khẩu tại chỗ(Luồng xanh) và đến ngày 22/03/2017 chúng tôi đã phát hiện lỗi cả 2 lỗi sai tương tựnhư sau : Phần mô tả hàng hóa: "Chỉ may ASTRA , loại 5000m/cuộn = 20cuộn "nhưng phần số lượng chúng tôi lại khai là 1.000m. Căn cứ theo công văn 9139/TCHQ-PC ngày 22/09/2016 thì không quy định chế tài xử phạt đối với trường hợp khai bổsung quá 60 ngày mà không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp có đúng không? Nhưvậy chúng tôi có bị phạt không? Nếu chúng tôi bị phạt thì áp dụng khoản 3 điều 1Nghị định 45/2016/NĐ-CP có đúng không? Ngày gửi: 25/03/2017 - Trả lời: 30/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp 1 Việt NAmĐịa chỉ: 210 Chùa Vẽ, Hải An, Hải Phòng - Email : p.duynghia@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Tham khảo khoản 3 Công văn số 10371/TCHQ-PC ngày 03/11/2016 của Tổng cụcHải quan quy định:“...3. Việc xác định trường hợp khai bổ sung không xử phạt vi phạm hành chính đượccăn cứ vào quy định tại khoản 3 điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi,bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP) và điểm a, điểm b khoản 1 điều 20 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối vớihàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.Ngoài các trường hợp khai bổ sung thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hànhchính theo quy định, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp khácđược căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể để các định hành vi vi phạm và chế tài xử phạt”.Như vậy, việc công ty khai bổ sung tờ khai quá 60 ngày kể từ ngày thông quan khôngthuộc trường hợp không xử phạt hành chính theo quy định. Cơ quan hải quan sẽ căncứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể để các định hành vi vi phạm và chế tài xử phạt. Do đó,việc xác định hành vi vi phạm và chế tài xử phạt được thực hiện đối với từng tờ khai.Hình thức, biện pháp xử phạt sẽ căn cứ Nghị định 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP và các hướng dẫn liên quan. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.1