Xử lý hàng tạm nhập tái chế không tái xuất được của DNCX Lưu

617 18 20/04/2020 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Quá thời hạn 275 ngày, không tái xuất mà chuyển tiêu thụ những sản phẩm bị lỗi này ở nội địa thì phải làm những thủ tục gì và bị xử phạt như thế nào liên quan đến pháp luật về thuế ?

Bình luận

Thông tin bài viết

Xử lý hàng tạm nhập tái xuất của DNCXCâu hỏi: 22112:chúng tôi là DNCX xuất khẩu sản phẩm theo loại hình E42. Sau khi đối tác ở nướcngoài nhận hàng, phát hiện sản phẩm bị lỗi nên đã trả lại cho công ty. Chúng tôi đãlàm thủ tục nhập khẩu lại những mặt hàng theo hình thức tạm nhập tái xuất (nhập vềđể tái chế, sửa chữa lại sau đó xuất trả lại cho đối tác ở nước ngoài). Tại thời điểm làmthủ tục hải quan, chúng tôi đã làm công văn cam kết sửa chữa và tái xuất trả trongvòng 275 ngày và đã làm hồ sơ đề nghị không thu thuế. Công ty đã nhập khẩu sảnphẩm lỗi về theo loại hình A31 và chưa nộp thuế nhập khẩu, thuế VAT của những mặthàng này. 1. Quá thời gian 275 ngày, công ty mới xuất trả sản phẩm nói trên thì sẽ bịxử lý như thế nào liên quan đến pháp luật về thuế và hải quan? Công ty phải thực hiệncác thủ tục, hồ sơ tái xuất gồm những gì? 2. Quá thời hạn 275 ngày, không tái xuất màchuyển tiêu thụ những sản phẩm bị lỗi này ở nội địa thì phải làm những thủ tục gì vàbị xử phạt như thế nào liên quan đến pháp luật về thuế ?Ngày gửi: 26/10/2019 - Trả lời: 30/10/2019Tên doanh nghiệp: Cá nhânĐịa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh - Email : baole190909@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 1 và khoản 7 điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015của Chính phủ quy định:“Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu1. Các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt làtái nhập hàng trả lại) bao gồm:a) Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất;5. Đối với hàng hóa tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng kývới cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập; Người khai hảiquan chưa phải nộp thuế trong thời hạn tái chế, nếu quá thời hạn tái chế đã đăng kýmà chưa tái xuất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.…7. Xử lý hàng tái chế không tái xuất được:a) Đối với sản phẩm tái chế là hàng gia công: Làm thủ tục hải quan để tiêu thụ nộiđịa hoặc tiêu hủy;b) Đối với sản phẩm tái chế không phải là hàng gia công thì chuyển tiêu thụ nội địanhư hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa.”1 Theo quy định trên, trường hợp quá thời hạn tái chế đã đăng ký mà chưa tái xuất thìthực hiện các quy định của pháp luật về thuế. Theo đó, công ty sẽ bị xử phạt vi phạmhành chính và nộp đầy đủ các khoản thuế đã được miễn, hoàn hoặc không thu liênquan đến hàng hóa tái nhập để tái chế.Trường hợp công ty chuyển tiêu thụ nội địa hàng tái nhập để tái chế thì thực hiện thủtục chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định trên.Căn cứ khoản 10 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tàichính quy định:10. Khoản 1, khoản 2 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:“1. Nguyên tắc thực hiệna) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sửdụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đượcsửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuếphải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.Như vậy, khi chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng tái nhập để sửa chữa sau đó tái xuấtnhưng không tái xuất được, công ty phải kê khai và nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp vàtiền phạt vi phạm (nếu có).Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2