Xin nợ CO form JV bản gốc để khai hải quan và lấy hàng sau đó bổ sung sau được không Lưu

812 6 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Bên tôi đang nhập 1 lô hàng từ Nhật. Hàng đã về đến Nội Bài nhưng chưa nhận được CO form JV gốc để giảm thuế. Vậy tôi có thể xin nợ CO form JV bản gốc để khai hải quan và lấy hàng sau đó bổ sung sau được không.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Reecom Co., Ltd  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:CO form JVCâu hỏi:Bên tôi đang nhập 1 lô hàng từ Nhật. Hàng đã về đến Nội Bài nhưng chưa nhận được CO form JV gốc để giảm thuế. Vậy tôi có thể xin nợ CO form JV bản gốc để khai hải quan và lấy hàng sau đó bổ sung sau được không.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để bạn đọc tham khảo:1. Về thiếu hồ sơ, chứng từ:Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” quy định:“2. Đối với hàng hóa nhập khẩua) Người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan hải quan theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 16 Thông tư này tại thời điểm nộp bộ hồ sơ hải quan hoặc trong thời hạn theo quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.Trường hợp chưa nộp được chứng từ chứng nhận xuất xứ tại thời điểm khai hải quan, người khai hải quan khai theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (sau đây gọi tắt là thuế suất MFN) hoặc thông thường. Khi nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ trong thời hạn theo quy định, người khai hải quan khai bổ sung theo mứcthuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng, được hoàn trả số tiền thuế chênh lệch đã nộp; trường hợp lô hàng thuộc diện miễn kiểm tra hồ sơ khi khai hải quan, người khai hải quan phải nộp bổ sung bộ hồ sơ hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này khi nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ;…”2. Việc khai bổ sung hồ sơ, chứng từ thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.Đề nghị bạn đọc tham khảo và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.1 2