Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2014 Hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP Lưu

17 0 08/05/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2014 Hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 22/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNHHƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU ÔTÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 16 CHỖ NGỒI ĐÃQUA SỬ DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦThông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 củaliên Bộ Thương mại, Bộ Giao thông-vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công an về việc hướngdẫn nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số12/2006/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi, bổ sungbởi:Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 7 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ CôngThương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT- BTC-BCAngày 31/3/2006 của Bộ Thương mại, Bộ Giao thông-vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Côngan về việc hướng dẫn nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theoNghị định số 12/2006/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2009.Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Liên Bộ Thương mại, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an hướng dẫn cụ thể việcnhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng (dưới đây gọi tắt là ôtô đãqua sử dụng) theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP như sau:1I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Ôtô đã qua sử dụng là ôtô đã được sử dụng, được đăng ký với thời gian tối thiểu là6 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km (mười nghìn) tínhđến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam.2. Ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam phải thỏa mãn quy định của Nghị địnhsố 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, các quy định củaThông tư này và quy định trong Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 7năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹthuật và bảo vệ môi trường.3. Ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu phải nộp thuế theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bảnpháp luật hiện hành.II. ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU ÔTÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG1. Ôtô đã qua sử dụng được nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện: không quá 05 năm tínhtừ năm sản xuất đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam, cụ thể là năm 2006 chỉ đượcnhập ôtô loại sản xuất từ năm 2001 trở lại đây. Năm sản xuất của ôtô được xác địnhtheo thứ tự ưu tiên sau đây:a) Theo số nhận dạng của ôtô;b) Theo số khung của ôtô;c) Theo các tài liệu kỹ thuật: Catalog, sổ tay thông số kỹ thuật, phần mềm nhận dạng,êtơ két gắn trên xe hoặc các thông tin của nhà sản xuất;d) Theo năm sản xuất được ghi nhận trong bản chính của Giấy chứng nhận đăng ký xehoặc Giấy hủy đăng ký xe đang lưu hành tại nước ngoài.đ) Đối với các trường hợp đặc biệt khác thì cơ quan kiểm tra chất lượng thành lập Hộiđồng giám định trong đó có sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành đểquyết định.e) Trường hợp cơ quan kiểm tra chất lượng có nghi vấn về số khung và hoặc số máycủa chiếc xe nhập khẩu thì cơ quan kiểm tra sẽ trưng cầu giám định tại cơ quan Côngan. Kết luận của cơ quan Công an về số khung và hoặc số máy là cơ sở để giải quyếtcác thủ tục kiểm tra chất lượng nhập khẩu theo quy định.2. Cấm nhập khẩu ôtô các loại có tay lái bên phải (tay lái nghịch) kể cả dạng tháo rờivà dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, trừ các loạiphương tiện chuyên dùng có tay lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp gồm: xe cầncẩu; máy đào kênh rãnh; xe quét đường, tưới đường; xe chở rác và chất thải sinh hoạt;xe thi công mặt đường, xe chở khách trong sân bay và xe nâng hàng trong kho, cảng;xe bơm bê tông; xe chỉ di chuyển trong sân gol, công viên.3. Cấm nhập khẩu ôtô cứu thương đã qua sử dụng.4. Cấm tháo rời ôtô khi vận chuyển và khi nhập khẩu. 5. Cấm nhập khẩu ôtô các loại đã thay đổi kết cấu, chuyển đổi công năng so với thiếtkế ban đầu, kể cả ôtô có công năng không phù hợp với số nhận dạng của ôtô hoặc sốkhung của nhà sản xuất đã công bố; bị đục sửa số khung, số máy trong mọi trường hợpvà dưới mọi hình thức.III. THỦ TỤC NHẬP KHẨU VÀ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH1. Ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu ngoài các hồ sơ hải quan theo quy định, người nhậpkhẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan 01 bản chính và 01 bản sao (có xác nhận do giámđốc doanh nghiệp ký tên, đóng dấu) của một trong các loại giấy tờ sau:a) Giấy chứng nhận đăng ký;b) Giấy chứng nhận lưu hành;c) Giấy hủy Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy hủy Giấy chứng nhận lưu hành.Giấy chứng nhận quy định tại điểm a, b, c nêu trên do cơ quan có thẩm quyền củanước nơi ôtô được Đăng ký lưu hành cấp.2. Ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biểnquốc tế: Cái Lân Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu. Thủ tục Hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu23. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hànghóa, người nhập khẩu phải nộp bộ hồ sơ xin đăng kiểm và thông báo địa điểm để cơquan Đăng kiểm thực hiện kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.4. Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ xin đăng kiểm hợp lệ, cơ quanĐăng kiểm phải thông báo kết quả đăng kiểm cho người nhập khẩu.5. Cơ quan Hải quan chỉ được phép giải phóng, thông quan hàng hóa khi có thông báokết quả kiểm tra chất lượng của cơ quan Đăng kiểm xác nhận đủ điều kiện nhập khẩutheo quy định. Trường hợp quá 33 ngày, kể từ ngày cơ quan Hải quan kiểm tra thực tếhàng hóa mà người nhập khẩu không xuất trình được kết quả kiểm tra chất lượng hoặckết quả kiểm tra chất lượng không đủ điều kiện nhập khẩu thì phải xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.6. Trường hợp phải kéo dài thời hạn kiểm tra để trưng cầu giám định theo quy định tạiđiểm đ, e, mục 1 phần II của Thông tư này, cơ quan Đăng kiểm thông báo bằng vănbản cho cơ quan Hải quan và người nhập khẩu biết.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Các Bộ theo thẩm quyền của mình tổ chức thực hiện các quy định của Thông tưnày, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 và các văn bản phápluật liên quan. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc cần phản ánh về BộCông Thương3, các Bộ liên quan để chỉ đạo, bàn biện pháp xử lý, phối hợp chỉnh sửakịp thời.2. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với những quy định tại Thông tư này.