Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

188 11 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Số tờ khai đầu tiênTên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khaiXĐịa điểm xếp hàngĐịa điểm dỡ hàng-XX12.345.678.901.234.567.890XXENNNNNNNNN1NEdd/MM/yyyyNgày thay đổi đăng kýXXXXXXEPhương thức thanh toándd/MM/yyyyNgày phát hànhXNgười nộp thuếXMã xác định thời hạn nộp thuếKý hiệu và số hiệuNgười ủy thác xuất khẩuNgười ủy thác nhập khẩuTênXXXXXXXXX1-XXETổng hệ số phân bổ12.345.678.901.234.567.89012.345.678.901.234.567.89012.345.678.901.234.567.89012.345.678.901.234.567.89012.345.678.901.234.567.890WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWWE12.345.678.901213456XXNE12.345.678.901WWWWWWWWEXNE12.345.678.901XPhí vận chuyểnXXXXXXXXX1XE NE1.234.567.890.123.456.789XXXEX12.345.6781.234.567.890-X-XXE-XXE-12.345.678.901.234.567.890X-XXE-123.456.789.012.345.678X-XXXXXXXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXX7XXXXXXXXX8XXXXXXXXX9XXXXXXXXX0XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXXEX-XE-XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XEMã kết quả kiểm tra nội dungWWWWWWWWEdd/MM/yyyyXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXEWWWWWWWWEXXXXXXXXE12.345.678.901XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXENEXXXXEXXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXEWWWWWWWWEXXXXXE12.345.678.901 NEX WWWWWWWWEMã nhân viên Hải quanXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXXE12.345.678.901XXXXENEĐại lý Hải quanXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXX6XXXXXXXXXEXXXXXXXXX1-XXENgười xuất khẩuXXXXXXXXX1XXXXXXXXXETổng tiền thuế phải nộpSố tiền bảo lãnh12.345.678.901WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWWEXXXXXXXXEMãMãTênTênMã bưu chínhMã bưu chínhĐịa chỉĐịa chỉMã nướcXXE-XXXXXXXXX1-XXE123.456.789Người nhập khẩuXXE-123.456.789NNNNNNNNN1NESố tờ khai/dd/MM/yyyyMã bộ phận xử lý tờ khaiTổng số trang của tờ khai Tổng số dòng hàng của tờ khaiXX ENE NEXXEMã số hàng hóa đại diện của tờ khaiXXXXXXEMã loại hìnhNNESố tiếp nhận hóa đơn điện tửTổng trị giá hóa đơnPhí bảo hiểmTổng trị giá tính thuếMã phân loại khai trị giáTổng hệ số phân bổ trị giáKhai trị giá tổng hợpCác khoản điều chỉnhMã tên Mã phân loạiTên sắc thuế Tổng tiền thuế Số dòng tổngTrị giá khoản điều chỉnhChi tiết khai trị giáTổng trọng lượng hàng (Gross)Số lượngSố lượng containerNgày hàng đếnPhương tiện vận chuyển212321413344555X12.345.678.901.234.567.890 XXXEXXEXXESố điện thoạiXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXEXXXEXXXEXXXEXXXEXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXXE XXXXXXXXX1XXXXXXXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXXE1.234.567.890.123.456 XXXXXE-[]Mã lý do đề nghị BPPhân loại nộp thuếX12.345.678.901 NEXXE-123.456.789Tỷ giá tính thuếWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWWENNNNNNNNN1NETờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)dd/MM/yyyyNEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXEXXXXE--------------------XXE-12.345.678.901.234.567.890XXEXXEX12.345.678.901.234.567.890XXEXXEX12.345.678.901.234.567.890XXEXXEX12.345.678.901.234.567.890XXEXXEX12.345.678.901.234.567.890XXEXXEXWWWWWWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWWESố vận đơn Địa điểm lưu khoXXXXXXXXX1XXXXXXXXXEXXXXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXE-Số hóa đơnXMã văn bản pháp quy khácXE XE XE XE XE<IMP>1 / 3Giấy phép nhập khẩuMãhh:mm:ssXEXXXXXXXXXEThời hạn tái nhập/ tái xuấthh:mm:ssVNDVNDVNDVNDVNDVNDVNDVND-Ngày đăng kýNgày được phép nhập kho đầu tiênSố tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứngMã phân loại kiểm tradd/MM/yyyy- NEhh:mm:ssdd/MM/yyyyhh:mm:ssdd/MM/yyyyXEhh:mm:ssdd/MM/yyyyhh:mm:ssdd/MM/yyyyWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWEdd/MM/yyyyWWWWWWWWEXDành cho VAT hàng hóa đặc biệtXdd/MM/yyyyMã loại hìnhTên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khaiSố tờ khai đầu tiên-Tên trưởng đơn vị Hải quandd/MM/yyyy~dd/MM/yyyy~dd/MM/yyyy~dd/MM/yyyyNgày khởi hànhdd/MM/yyyyNgày đếndd/MM/yyyyĐịa điểmXXhh:mm:ssdd/MM/yyyyNgày thay đổi đăng kýMã bộ phận xử lý tờ khaiSố ngày mong đợi đến khi cấp phépNgày hoàn thành kiểm tra BPNgày phê duyệt BPdd/MM/yyyydd/MM/yyyyXXXXXXEXXXXXXEXXXXXXEXXXXXXEdd/MM/yyyyWWWWWWWWEXdd/MM/yyyyWWWWWWWWEXdd/MM/yyyyWWWWWWWWEXdd/MM/yyyyWWWWWWWWEXdd/MM/yyyyWWWWWWWWEXdd/MM/yyyyWWWWWWWWEXWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWEXXXXXXXXX1XXXXXXXXXE XXXXEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEdd/MM/yyyyWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEdd/MM/yyyyWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEdd/MM/yyyyWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEdd/MM/yyyyWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEdd/MM/yyyyWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEdd/MM/yyyyWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEdd/MM/yyyyWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEdd/MM/yyyyWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEdd/MM/yyyyWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWWEdd/MM/yyyyXXXXXXXXX1XE NEXXXEX<IMP>Thời hạn tái nhập/ tái xuấtNNNNNNNNN1NESố tờ khai-/Số quản lý người sử dụngPhân loại chỉ thị của Hải quanNgày12345678910123Ngày cấp phépNgày hoàn thành kiểm traPhân loại thẩm tra sau thông quanThông tin trung chuyểnĐịa điểm đích cho vận chuyển bảo thuếThời hạn cho phép vận chuyển bảo thuế (khởi hành)Tổng số tiền thuế chậm nộpTên Nội dungSố quản lý của nội bộ doanh nghiệpXEXX E XXEMã số hàng hóa đại diện của tờ khai2 / 3[]NETờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)dd/MM/yyyySố đính kèm khai báo điện tử1XXE NNNNNNNNN1NENNNNNNNNN1NEXXE2-NNNNNNNNN1NEXXE3-Mục thông báo của Hải quanX-XXXXXXXXXEhh:mm:ssNNNNNNNNN1NEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWWEPhần ghi chúSố tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứngMã phân loại kiểm traNgày đăng ký Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khaiSố tờ khai đầu tiên- VND -XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXXEMã số hàng hóaXXXXXXEMã quản lý riêngSố thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng-VNDVNDVNDVNDXXEXXXE123.456.789.012.345.678Đơn giá tính thuếXXXE-123.456.789 XXEĐơn giá hóa đơnXDanh mục miễn thuế nhập khẩuXXXXXXXXXXEXXENNNNNNNNN1NEXENNNNN1.234.567.890.123.456XXXXE1.234.567.890.123.456XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXEXXXE123.456.789.01212.345.678.901.234.567XXXXXXXXXEWWWWWWWWE1.234.567.890.123.456XXXXE1.234.567.890.123.456XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXEXXXE123.456.789.01212.345.678.901.234.567XXXXXXXXXEWWWWWWWWE1.234.567.890.123.456XXXXE1.234.567.890.123.456XXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXEXXXE123.456.789.01212.345.678.901.234.567XXXXXXXXXEWWWWWWWWEMã phân loại tái xác nhận giá123.456.789.012123.456.789.0121.234.567.890.123.456XXXXEMiễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khácMiễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác1.234.567.890.123.456Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khácXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXEThuế suấtThuế suấtThuế suấtXXXESố lượng tính thuếSố lượng tính thuế12.345.678.901.234.567Số lượng tính thuếTrị giá tính thuếTrị giá tính thuếXXXXXXXXXETrị giá tính thuếWWWWWWWWE1.234.567.890.123.456Số tiền miễn giảmXXXXESố tiền miễn giảmMiễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác1.234.567.890.123.456Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khácSố tiền thuếXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXESố tiền thuếThuế suấtThuế suấtXXXESố lượng tính thuế12.345.678.901.234.567Số lượng tính thuếTrị giá tính thuếTrị giá tính thuếXThuế suất12.345.678.901.234.567XXXE123.456.789.012Số lượng (2)XXXESố tiền thuế123.456.789.0121.234.567.890.123.456Số lượng (1)WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWWE12.345.678.901.234.567.890Mô tả hàng hóa1.234.567.890.123.456Trị giá tính thuế(M)XXEXXXX.XX.XX.X1XE12.345.678.901.234.567.890Nước xuất xứXE--<>XXXXXXEXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXX4XXXXXXXXX5XXXXXXXXXEXXXXEMiễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩuThuế và thu khác[]Trị giá hóa đơnXXXXXXXXX1XXXXXXXXX2XXXXXXXXXESố tiền thuếSố tiền miễn giảmSố tiền thuếSố tiền thuếSố tiền miễn giảmSố tiền miễn giảm-Số tiền miễn giảmMã áp dụng thuế suấtTênMã áp dụng thuế suấtMã áp dụng thuế suấtTênTênXXXXXXXXXEWWWWWWWWEMã áp dụng thuế suấtTên12345Mã áp dụng thuế suấtTênXXXE123.456.789.012Số lượng tính thuếTrị giá tính thuế(S)Thuế nhập khẩuSố của mục khai khoản điều chỉnhMã áp dụng thuế tuyệt đối-XEX-Mã ngoài hạn ngạchVNDVNDVNDVNDVNDVNDVNDVNDVNDVNDVNDVNDVNDVNDX-XXhh:mm:ssdd/MM/yyyyNgày thay đổi đăng kýhh:mm:ssXXXXXXXXX1XE NEXXXEX<IMP>NNNNNNNNN1NESố tờ khai/dd/MM/yyyyMã bộ phận xử lý tờ khaiXX E XXEMã số hàng hóa đại diện của tờ khai3 / 3Mã loại hình[]NE<IMP>3 / 3-Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)XXXXXXXXXE XEThời hạn tái nhập/ tái xuấtdd/MM/yyyyNNNNNNNNN1NESố tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứngMã phân loại kiểm traNgày đăng ký