Tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT với hàng gửi mẫu Lưu

680 23 09/09/2018 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Ngày 30/07/2018 chúng tôi có 1 lô hàng mẫu được mở tờ khai 102141995320 ngày 30/07/2018 mã loại hình H11 hàng được chuyển theo đường CPN. Xin hỏi hàng mẫu có trị giá dưới 30 triệu có thuộc đối tượng phải nộp thuế NK, thuế GTGT không, trường hợp phải nộp thì chứng từ thuế ở đây là chứng từ gì?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA KIÊN AN  ỏ ư ợLĩnhvực:Nhập khẩu, KhácTiêuđề:Tính thuế NK, thuế GTGT với hàng gửi mẫuCâu hỏi:Kính gửi Tổng Cục Hải QuanNgày 30/07/2018 chúng tôi có 1 lô hàng mẫu được mở tờ khai 102141995320 ngày 30/07/2018 mã loại hình H11 hàng được chuyển theo đường CPNCăn cứ QĐ số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 04/08/2018Theo khoản 3 Điều 5 QĐ trên:3. Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam; quàbiếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng. Riêng quà biếu, quà tặng vượtđịnh mức 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng thuộc trường hợp sau thì được xét miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đốivới toàn bộ trị giá lô hàng:a) Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính, sự nghiệp công, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, nếu đượccơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp nhận để sử dụng;b) Hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện.Xin hỏi hàng mẫu có trị giá dưới 30 triệu có thuộc đối tượng phải nộp thuế NK, thuế GTGT không, trường hợp phải nộp thì chứng từ thuế ở đây là chứng từ gì?Rất mong nhận được sự hỗ trợ giải đáp của Tổng cục Hải quanTRân trọng!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Cục Thuế Xuất nhập khẩuVăn bản liên quan:Thông tư số 134/2016/NĐ-CPThông tư số 219/2013/TT-BTCNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:Do Cty cung cấp thông tin không đầy đủ, nên Cty có thể tham khảo một số hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng mẫu nhập khẩu như sau:1 1. Quy định về thuế nhập khẩuCăn cứ Điều 27 Thông tư số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại.Căn cứ Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định về miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế, hàng hóa có trị giá tối thiểu, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.2. Quy định về thuế giá trị gia tăngCăn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính theo đó: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại”.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể. Công ty có thể tìm nội dung văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.Trân trọng.2