Thuế và phí nhập khẩu Kèn trumpet Lưu

292 1 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Cho cháu hỏi nếu muốn nhập khẩu kèn trumpet thì phải chịu những thuế và lệ phí nào ạ ? Cháu đặt hàng mua kèn trên Aliexpress

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Hồ Vũ Hoàng Khoa  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách thuế, Nhập khẩuTiêuđề:Kèn trumpetCâu hỏi:Cho cháu hỏi nếu muốn nhập khẩu kèn trumpet thì phải chịu những thuế và lệ phínào ạ ? Cháu đặt hàng mua kèn trên Aliexpress : https://vi.aliexpress.com/item/Free-shipping-Professional-Bb-trumpet-Flat-key-senior-trumpet-mouthpiece-trompete-trompeta-hard-case-Brass-wind/32474833471.html?scm=1007.13338.51110.0&pvid=1a6c15d0-5d4f-457a-889e-afc3e58476f5&tpp=1     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của Ông (Bà), Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Ông (Bà) cung cấp không đủ thông tin nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Ông (Bà) có thể tham khảo thông tin sau:Hàng hóa của Ông (Bà) khi nhập khẩu phải thực hiện nghĩa vụ về thuế nhập khẩu, thuế VAT và lệ phí hải quan. Cụ thể:1/ Về thuế nhập khẩu: Ông (Bà) có thể tham khảo mã số hàng hóa sau:- 92.05: Nhạc cụ hơi (ví dụ, các loại đàn organ ống có phím, đàn accordion, clarinet, trumpet, kèn túi), trừ các loại đàn organ phiên chợ, đàn quay gió của người hát rong trên đường phố: có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%....2/ Chính sách thuế theo phương thức gửi hàng:2.1. Chính sách thuế đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh:Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy địnhs:“2. Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam được miễn thuế.1 Trường hợp hàng hóa có trị giá hải quan vượt quá 1.000.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế phải nộp trên 100.000 đồng Việt Nam thì phải nộp thuế đối với toàn bộ lô hàng.3. Hàng hóa có tổng trị giá hải quan dưới 500.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiềnthuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp dưới mức 50.000 đồng Việt Nam cho một lần xuấtkhẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu.”2.2. Chính sách thuế với hàng hóa chuyển qua các phương thức khác:Thuế được tính trên trị giá toàn bộ lô hàng hoặc thuế tuyệt đối tùy hàng hóa cụ thể ,* Căn cứ pháp lý:- Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướngdẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chấtlượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.- Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp. - Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ "về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018"- Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ "Về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối , thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan".- Luật thuế Giá trị gia tăng 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3.- Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của QH khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng.- Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT.- Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.- Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để Ông (Bà) biết./. Trân trọng.2