Thuế nhập khẩu và thuế GTGT của hệ thống SILO cũng cấp thức ăn cho gia súc gia cầm Lưu

154 2 05/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Cty tôi nhập khẩu hệ thống cung cấp thức ăn cho gia sức gồm : -SILO chứa thức ăn -Ống chuyển thức ăn -Motor chuyền thức ăn (cho ống chuyển) 1- Mã số của hàng hoá 2- Thuế suất thuế NK bao nhiêu %, có được miễn không .? 3- Thuế GTGT có được miễn ko

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18819:Cty tôi nhập khẩu hệ thống cung cấp thức ăn cho gia sức gồm : -SILO chứa thức ăn-Ống chuyển thức ăn -Motor chuyền thức ăn (cho ống chuyển) 1- Mã số của hàng hoá2- Thuế suất thuế NK bao nhiêu %, có được miễn không .? 3- Thuế GTGT có đượcmiễn koNgày gửi: 06/05/2017 - Trả lời: 12/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty cp đầu tư và thiết bị kỹ thuật Hà NộiĐịa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ phượng Phạm Đình Hổ quận Hai Bà Trưng Hà nội- Email : thietbi.kythuat.vn01@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về thuế nhập khẩu:Căn cứ khoản 7, Điều 103, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định các trường hợp miễn thuế: 7. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực đượcưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị địnhsố 87/2010/NĐ-CP hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định củapháp luật có liên quan quy định tại Phụ lục Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sủa đổi, bổ sung một số điều tại cácNghị định quy định về thuế và Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19/5/2010 củaChính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đốivới đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính, dựán đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhậpkhẩu, bao gồm: a) Thiết bị, máy móc nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a.1) Phù hợp với lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, qui mô của dự án đầu tư; a.2) Đáp ứng các qui định về tài sản cố định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính; b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưasản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân, gồm: xe ô tô từ 24 chỗngồi trở lên và phương tiện thủy: b.1) Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được đểlàm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của BộKế hoạch và Đầu tư;1 b.2) Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng nằmtrong dây chuyền công nghệ để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm nàythực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.Công ty tham khảo quy định về miễn thuế hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định đểthực hiện chính sách thuế nhập khẩu2. Về thuế VAT:Để tra cứu thuế suất GTGT hàng nhập khẩu, đề nghị công ty hàng hóa dự kiến nhậpkhẩu đối chiếu Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính cùngcác văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế GTGT để xác định thuế suất thuế GTGTchính xác.Riêng chính sách thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp,công ty tham khảo Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015của Bộ Tài Chính bổ sung về đối tượng không chịu thuế GTGT:“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghịđịnh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theoThông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:2. Bổ sung khoản 3a vào Điều 4 như sau:…Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày;máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng;máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máyvun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máythu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máyhái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương;máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nôngsản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều...), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trênđồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắtsữa và các loại máy chuyên dùng khác” là những máy móc thiết bị nông nghiệp thuộcđối tượng không chịu thuế GTGT.- Căn cứ khoản 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/09/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các loại máy chuyên dùng khác dùng cho sản xuất nông nghiệp quy địnhtại khoản 1 có quy định máy móc, thiết bị cung cấp thức ăn chuyên ngành chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.Đề nghị tham khảo nội dung quy định trên và đối chiếu thực tế hàng nhập khẩu đểthực hiện đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếpChi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2