Thủ tục nhập khẩu hàng xuất khẩu bị trả lại Lưu

180 3 20/04/2020 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tôi có xuất khẩu hàng sản xuất chế xuất E42. Một số lượng hàng bị lỗi và bị khách hàng trả lại. Chúng tôi muốn hỏi hình thức nhập lại theo loại hình nào? Mã loại hình nhập khẩu?

Bình luận

Thông tin bài viết

Thông tin đơn vị gửi yêu cầuTên: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LEO VIỆT NAMCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Xuất khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:NHẬP HÀNG XUẤT KHẨU BỊ TRẢ LẠI - LOẠI HÌNH - HÌNH THỨC XỬ LÝCâu hỏi:Kính gửi Tổng cục Hải quanCÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LEO VIỆT NAM là doanh nghiệp chế xuất (DNCX)Công ty chúng tôi có xuất khẩu hàng sản xuất chế xuất E42.Một số lượng hàng bị lỗi và bị khách hàng trả lại. Chúng tôi muốn hỏi hình thức nhập lại theo loại hình nào? Mã loại hình nhập khẩu?- Trường hợp chúng tôi sửa chữa được một phần trong số hàng trả lại và xuất lại được cho khách hàng: chúng tôi sử dụng loại hình xuất khẩu nào? mã loại hình xuất khẩu?- Trường hợp một số hàng trong đó chúng tôi không sửa chữa được phải xử lý hủy hàng thì hình thức hủy như thế nào? khai báo hủy hàng, thủ tục như thế nào??Vậy kính mong Tổng cục cho chúng tôi biết chi tiết cách thức thực hiện để Doanh nghiệp làm đúng chính sách ban hành XNK.Chúng tôi chân thành cám ơn!Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lờiĐơn vị phụ trách:Cục Giám sát quản lý về hải quanNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:- Về việc sử dụng mã loại hình để khai báo trên tờ khai hải quan: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 hướng dẫn cụ thể.- Căn cứ Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:“Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu1. Các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt là tái nhập hàng trả lại) bao gồm:a) Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất;b) Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa;1 c) Tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài);d) Tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác.2. Hồ sơ hải quan:a) Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu;b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt: nộp 01 bản chụp;c) Văn bản của bên nước ngoài thông báo hàng bị trả lại hoặc văn bản của hãng tàu/đại lý hãng tàu thông báo không có người nhận hàng: nộp 01 bản chụp.3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành).4. Cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định.5. Đối với hàng hóa tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập; Người khai hải quan chưa phải nộp thuế trong thời hạn tái chế, nếu quá thời hạn tái chế đã đăng ký mà chưa tái xuất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.6. Thủ tục tái xuất hàng đã tái chế thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này.7. Xử lý hàng tái chế không tái xuất được:a) Đối với sản phẩm tái chế là hàng gia công: Làm thủ tục hải quan để tiêu thụ nội địa hoặc tiêu hủy;b) Đối với sản phẩm tái chế không phải là hàng gia công thì chuyển tiêu thụ nội địa như hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa.8. Trường hợp hàng hóa tái nhập là sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; hàng hóa kinh doanh thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu thì cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tái nhập phải thông báo cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu biết (nếu là hai cơ quan hải quan khác nhau) về các trường hợp nêu tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 và trường hợp không tái xuất được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này hoặc trường hợp nêu tại Khoản 7 Điều này hoặc trường hợp quá thời hạn nêu tại Khoản 5 Điều này để xử lý thuế theo quy định”.- Trường hợp tiêu hủy: thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi tại khoản 42 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 và thực hiện theo quy định tại Điều 75 Thông tư số38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện, đồng thời đối chiếu loại hình hoạt động của DNCX và hướng xử lý cụ thể trên số sản phẩm tái chế không sửa chữa được để thực hiện theo quy định.Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Công ty có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên2 Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.Trân trọng!3