Thủ tục Hủy tờ khai hải quan trực tuyến Lưu

29 2 17/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi đã áp dụng thực hiện: Hủy Tờ Khai - Ngày gửi: 15/03/2017 - Ngày hôm nay: 18/03/2017 - Vẫn thấy trạng thái : Hồ sơ đã đc chuyển tới CQHQ. - Có quy định sau thời gian bao lâu thì CQHQ sẽ phản hồi, xử lý yêu cầu của chúng tôi

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18546:Chúng tôi đã áp dụng thực hiện: Hủy Tờ Khai - Ngày gửi: 15/03/2017 - Ngày hômnay: 18/03/2017 - Vẫn thấy trạng thái : Hồ sơ đã đc chuyển tới CQHQ. - Có quy địnhsau thời gian bao lâu thì CQHQ sẽ phản hồi, xử lý yêu cầu của chúng tôi. - Và nếutrường hợp không có phản hồi gì của CQHQ, trạng thái vẫn là Hồ sơ đã đc chuyển tớiCQHQcó ảnh hưởng gì đến việc Hủy tờ khai của DN ko? - Chúng tôi có phải làm hồsơ giấy lên trình CQHQ để xin hủy TK nữa hay ko?Ngày gửi: 18/03/2017 - Trả lời: 24/03/2017Tên doanh nghiệp: CTy CPSX điện tử thanh longĐịa chỉ: bắc ninh - Email : hoangvan91bn@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ công văn số 1029/TCHQ-CNTT ngày 22/02/2017 của Tổng cục Hải quan quyđịnh:“1. Từ ngày 01/03/2017 vận hành chính thức Hệ thống DVCTT trên toàn quốc để tiếpnhận và xử lý hồ sơ TTHC, cụ thể như sau:- Việc sử dụng chứng từ điện tử thuộc bộ hồ sơ TTHC trên hệ thống DVCTT đượcthực hiện theo hướng dẫn tại công văn 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016 về việcthực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử”.Căn cứ điểm 3 công văn số 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quyđịnh:“3. Sử dụng chứng từ điện tử thuộc bộ hồ sơ thủ tục hành chính theo nguyên tắc sau:- Cơ quan hải quan sử dụng các chứng từ điện tử thuộc bộ hồ sơ thủ tục hành chínhvà các thông tin trên các hệ thông thông tin để kiểm tra, xử lý theo quy định. Trườnghợp có các chứng từ sau, cơ quan hải quan thông báo qua hệ thống thông tin để đốitượng thực hiện thủ tục hành chính nộp bổ sung chứng từ giấy trước khi trả kết quảthực hiện thủ tục hành chính:+ Chứng từ theo quy định phải xuất trình cho cơ quan hải quan;+ Chứng từ theo quy định phải có xác nhận của cơ quan hải quan để tra cho đốitượng thực hiện thủ tục hành chính.- Trường hợp trong bộ hồ sơ thủ tục hành chính có chứng từ không để chuyển đổithành chứng từ điện tử thì cho phép đối tượng làm thủ tục gửi chúng từ giấy đến cơquan hải quan, các chứng từ khác được gửi dưới dạng chứng từ điện tử. Sau khi tiếpnhận đầy đủ các chứng từ thuộc bộ hồ sơ thủ tục hành chính, cơ quan hải quan thựchiện việc kiểm tra, xử lý theo quy định”.1 Như vậy việc sử dụng chứng từ điện tử thuộc bộ hồ sơ TTHC trên hệ thống DVCTTđược thực hiện theo quy định như đối với các chứng từ giấy. Thời điểm nhận hồ sơ làthời điểm cơ quan hải quan nhận được hồ sơ công ty gửi đến trên hệ thống DVCTT.Căn cứ điểm b.1 khoản 2 điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:“Điều 22. Hủy tờ khai hải quan…2. Thủ tục hủy tờ khaib) Trách nhiệm cơ quan hải quan:b.1) Đối với tờ khai hải quan điện tử:b.1.1) Trong 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi nhận văn bản đề nghị hủy của người khaihải quan, công chức hải quan kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai đề nghịhủy trên Hệ thống, đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt và thực hiện việc hủy tờ khaitrên Hệ thống, thanh khoản tiền thuế phải thu của tờ khai được hủy (nếu có) và cậpnhật vào Hệ thống quản lý rủi ro để đánh giá tiêu chí chấp hành pháp luật đối vớidoanh nghiệp”;Như vậy việc cơ quan hải quan kiểm tra, xử lý hồ sơ được thực hiện theo các quy địnhtrên. Cơ quan hải quan sẽ phản hồi kết quả kiểm tra, xử lý hồ sơ của công ty thông quahệ thống DVCTT. Trường hợp phải nộp hồ sơ giấy cơ quan hải quan sẽ phản hồi chocông ty trên hệ thống DVCTT.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2