Thủ tục hàng quá cảnh từ Mỹ về sân bay Nội Bài và chuyển đi Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai Lưu

66 1 05/06/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
khách hàng của chúng tôi dự định nhập hàng từ New York, USA về sân bay Nội Bài sau đó chuyển sang Trung Quôc qua cửa khẩu Lào Cai: - Tên hàng hóa: sữa bột (uống), quần áo, giầy dép (mới), viên uống vitamin (thực phẩm chức năng).

Từ khóa : hàng hóa quá cảnh

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18946:khách hàng của chúng tôi dự định nhập hàng từ New York, USA về sân bay Nội Bàisau đó chuyển sang Trung Quôc qua cửa khẩu Lào Cai: - Tên hàng hóa: sữa bột(uống), quần áo, giầy dép (mới), viên uống vitamin (thực phẩm chức năng). Tren Bill:Shipper (USA), Cnee (China), Notify party: (Vietnam).1/ Nếu chúng tôi kê khai hảiquan tại Nội Bài thì Notify ở Việt Nam có cần phải có giấy phép của bộ Y Tế cho mặthàng sữa bột và thực phẩm chức năng hay không? 2/ Chúng tôi có cần phải xin giấyphép của Bộ Công Thương (MOIT) cho lô hàng quá cảnh này không ? Trong trườnghợp nào thì cần và không cần giấy phép MOIT? 3/ Notify ở Việt Nam có phải trả thuếNhập khẩu và VAT tại Vietnam hay không? Nếu trả thì khi nào được làm thủ tục hoànthuế? 4/ Trong trường hợp chúng tôi chỉ nhập quần áo, giầy dép (không sữa bột vàvintamin) thì có cần giấy phép gì đặc biệt không?Ngày gửi: 06/06/2017 - Trả lời: 09/06/2017Tên doanh nghiệp: A-SONIC LOGISTICS VIETNAM CO., LTDĐịa chỉ: tphcm - Email : kathynguyen.sgn@asonic-logistics.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về chính sách quá cảnh hàng hoáCăn cứ khoản 3 điều 40 Nghị định 187/2015/NĐ-CP ngày 20/11/2015 của Chính phủquy định:“Điều 40. Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam…3. Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừngxuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu theo giấy phép, được phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam sau khi được BộCông Thương cho phép, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điềuước quốc tế đó”.Căn cứ khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 10 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định:“Điều 10. Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam1. Việc quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại ChươngVII Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.2. Việc quá cảnh hàng hóa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủnhân dân Lào, Vương quốc Campuchia thực hiện theo các văn bản sau:a) Quyết định số 0305/2001/QĐ-BTM ngày 26 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng BộThương mại (nay là Bộ Công Thương) ban hành Quy chế về hàng hóa của Cộng hòanhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.1 Căn cứ mục III Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 0305/2001/QĐ-BTM ngày26/03/2011 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định:“III. – Quy định về giấy phép và vân chuyển hàng hoá quá cảnh1. Chủ hàng qúa cảnh Trung Quốc có nhu cầu qúa cảnh hàng hóa phải có đơn xinqúa cảnh gửi tới Bộ Thương Mại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( theomẫu số 02 đính kèm Quy chế này). Giấy phép qúa cảnh hàng hóa cấp một lần cho mộthợp đồng có giá trị vận chuyển nhiều lô hàng trong một năm cho đến hết theo quyđịnh trong giấy phép qúa cảnh.2. Doanh nghiệp Việt Nam vận chuyền hàng hóa qúa cảnh cho chủ hàng qúa cảnhTrung Quốc phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu Việt Nam các văn bản sau:a) Giấy phép qúa cảnh hàng hóa của Bộ Thương Mại nước Cộng Hòa Xã Hội ChủNghĩa Việt Nam cấp cho chủ hàng Trung Quốc qúa cảnh hàng hóa.b) Các chứng từ hàng hóa có liên quan theo quy định của Tổng cục Hải quan.c) Hợp đồng vận chuyển hàng hóa qúa cảnh ký với chủ hàng Trung Quốc.3. Nếu hàng qúa cảnh là phương tiện vận chuyển tự hành, thì phương tiện vận chuyểnđó phải có biển số đăng ký tạm thời do Sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương nơi có cửa khẩu nhập hàng cấp và có giấy chứng nhận tạm thời về kiểm định antoàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do ngành Giao thông vận tải cấp trước khi đượctự hành qúa cảnh lãnh thổ Việt Nam”.Như vậy, đối với hàng hoá quá cảnh của chủ hàng Trung Quốc từ nước thứ ba về nướcTrung Quốc có đi qua lãnh thổ Việt Nam thì phải có giấy phép quá cảnh của Bộ Côngthương, không phân biệt mặt hàng.Theo các quy định trên, công ty không phải xin giấy phép của cơ quan quản lý chuyênngành đối với mặt hàng quá cảnh. Theo đó, đối với mặt hàng quá cảnh là thực phẩmchức năng, công ty không phải xin giấy phép của Bộ Y tế.2. Về chính sách thuếCăn cứ khoản 4 điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày06/04/2016 của Quốc hội quy định:“Điều 2. Đối tượng chịu thuế…4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trườnghợp sau:a) Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển”;Căn cứ khoản 20 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT2 …20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu,tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đểsản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu kýkết với bên nước ngoài”.Như vậy, hàng hoá quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam không phải nộp thuế nhập khẩuvà thuể GTGT.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan cửa khẩu để đượchướng dẫn cụ thể.3