Thủ tục hàng hóa tạm nhập, tái xuất giới thiệu sản phẩm Lưu

64 2 13/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Trong tháng 5 công ty chúng tôi có tạm nhập, tái xuất một số thiết bị để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, vậy công ty phải làm thủ tục tạm nhập , tái xuất như thế nào ? hàng có phải đóng thuế VAT và nhập khẩu hay không ? một số thiết bị có thu phát tính hiệu nằm trong Thông tư của BTTTT có phải xin giấp phép nhập khẩu như mặt hàng kinh doanh hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18530:Trong tháng 5 công ty chúng tôi có tạm nhập, tái xuất một số thiết bị để giới thiệu sảnphẩm đến khách hàng, vậy công ty phải làm thủ tục tạm nhập , tái xuất như thế nào ?hàng có phải đóng thuế VAT và nhập khẩu hay không ? một số thiết bị có thu pháttính hiệu nằm trong Thông tư của BTTTT có phải xin giấp phép nhập khẩu như mặthàng kinh doanh hay không? Ngày gửi: 14/03/2017 - Trả lời: 21/03/2017Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Đất HợpĐịa chỉ: 144 Chu Văn An P 26. Q Bình Thạnh - Email : thanhxnk@dathop.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về thủ tục hải quanCăn cứ khoản 1 điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chínhphủ quy đinh:“Điều 53. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - táinhập dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm1. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất:a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đườnghàng không, đường sắt: 01 bản chụp;c) Văn bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức hội chợ, triển lãm (trừtạm nhập - tái xuất để giới thiệu sản phẩm): 01 bản chụp;d) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quyđịnh của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi có hội chợ,triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu.4. Thời hạn tái xuất, tái nhập:a) Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Namphải được tái xuất khẩu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãmthương mại, giới thiệu sản phẩm đã đăng ký với cơ quan hải quan”;Như vậy, thủ tục hải quan đối với loại hình tạm nhập tái xuất để giới thiệu sản phẩmthực hiện quy định trên.2. Về chính sách thuế2.1. Về thuế nhập khẩu1 Căn cứ khoản 1 điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủquy định:“Điều 13. Miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhậptrong thời hạn nhất định…1. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất địnhđược miễn thuế theo quy định tại khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu.2.2. Về thuế GTGTCăn cứ khoản 20 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT…20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu,tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đểsản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu kýkết với bên nước ngoài”.Như vậy, hàng hóa tạm nhập tái xuất để giới thiệu sản phẩm thuộc đối tượng miễnthuế nhập khẩu và thuế GTGT.3. Về chính sách mặt hàng.Do công ty không nêu rõ về hàng hoá tạm nhập tái xuất nên chúng tôi không thể trả lờichính xác về chính sách mặt hàng của hàng hoá nhập khẩu. Tuy nhiên, theo quy địnhtại điểm d khoản 1 điều 53 Nghị định 08/2015/NĐ-CP thì khi tạm nhập tái xuất hànghoá để giới thiệu sản phẩm, công ty phải cung cấp “giấy phép nhập khẩu, văn bảnthông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan”. Như vậy, trường hợp hàng hoá thuộc “Danh mục thiết bị phát, thu – phát sóng vôtuyến điện phải có giấy phép nhập khẩu” ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì công ty phải xin giấyphép nhập khẩu. Trường hợp hàng hoá thuộc danh mục “sản phẩm công nghệ thôngtin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu” ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì không được phépnhập khẩu.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2