Thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa từ kho ngoai quan vào doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp ưu tiên Lưu

189 2 20/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chúng tôi là doanh nghiệp nội địa nhập hàng từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan sau đó xuất hàng từ kho ngoại quan bán cho doanh nghiệp chế xuất (DN chế xuất này là doanh nghiệp ưu tiên) thì giao dịch liên quan đến thủ tục hải quan xuất/nhập hàng từ kho ngoại quan cho DN chế xuất có được coi là xuất nhập khẩu tại chỗ không ?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18556:Chúng tôi là doanh nghiệp nội địa nhập hàng từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quansau đó xuất hàng từ kho ngoại quan bán cho doanh nghiệp chế xuất (DN chế xuất nàylà doanh nghiệp ưu tiên) thì giao dịch liên quan đến thủ tục hải quan xuất/nhập hàng từkho ngoại quan cho DN chế xuất có được coi là xuất nhập khẩu tại chỗ không ? Trongtrường hợp nêu trên, Doanh nghiệp chế xuất ( là doanh nghiệp ưu tiên) có được phéplấy hàng nhiều lần từ kho ngoại quan nhưng đăng ký mở tờ khai nhập khẩu một lầntheo ngày/ tuần/ tháng cho số lượng hàng đã thực nhập từ kho ngoại quan haykhông ? Ngày gửi: 21/03/2017 - Trả lời: 27/03/2017Tên doanh nghiệp: Cty TNHH L & S VinaĐịa chỉ: Hà Nội - Email : vuquanghuy.tbhn@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 1 điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:…b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanhnghiệp trong khu phi thuế quan”;Như vậy, trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệpchế xuất không thuộc loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ. Do đó, hàng hóa mua bán từkho ngoại quan phải thực hiện các thủ tục xuất kho ngoại quan để nhập vào khu phithuế quan theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Cụthể:“Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan...4. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địahoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan:a) Trách nhiệm của người khai hải quan:a.1) Cập nhật thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan vào phần mềm quản lý hànghóa nhập, xuất kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan và chia sẻ các thông tin trênvới cơ quan hải quan để quản lý, theo dõi;a.2) Thực hiện các công việc theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 52 Thông tư nàytại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan”.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2