Thủ tục hải quan với DNCX mua hàng từ nội địa Lưu

110 1 17/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty là công ty 100% vốn đầu từ Nhật Bản hiện nay vừa thực hiện loại hình DNCX vừa thực hiện quyền kinh doanh bán vào thị trường nội địa. Trong quá trình sản xuất công ty có mua các loại công cụ dụng cụ dùng để sản xuất chung cho cả 2 loại hình vì vậy rất khó để phân tách ra, nên công ty chúng tôi muốn mua những loại công cụ dụng cụ này theo hình thức hóa đơn VAT 10% mà không cần làm thủ tục hải quan. Như vậy có được không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18716:Công ty là công ty 100% vốn đầu từ Nhật Bản hiện nay vừa thực hiện loại hình DNCXvừa thực hiện quyền kinh doanh bán vào thị trường nội địa. Trong quá trình sản xuấtcông ty có mua các loại công cụ dụng cụ dùng để sản xuất chung cho cả 2 loại hình vìvậy rất khó để phân tách ra, nên công ty chúng tôi muốn mua những loại công cụ dụngcụ này theo hình thức hóa đơn VAT 10% mà không cần làm thủ tục hải quan. Như vậycó được không? Ngày gửi: 18/04/2017 - Trả lời: 24/04/2017Tên doanh nghiệp: M&H Industry Co.,LtdĐịa chỉ: 76-78 Bạch Đằng, Hải Châu, TP Đà Nẵng - Email : nutran@mhi-vn.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 1 điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:Điều 74. Nguyên tắc chung1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanhnghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quyđịnh và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựachọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:a) Hàng hoá mua bán giữa các DNCX với nhau;b) Hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêudùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy vănphòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCXtrong cùng một khu chế xuất;d) Hàng hoá của các DNCX thuộc một tập đoàn hay Hệ thống công ty tại Việt Nam,có hạch toán phụ thuộc;đ) Hàng hoá đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một sốcông đoạn trong hoạt động sản xuất như: phân loại, đóng gói, đóng gói lại.Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiếtviệc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về muabán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hànghoá.Như vậy, Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu củadoanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theoquy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp được lựa chọnthực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định trên.1 Căn cứ khoản 1 điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 77. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyềnxuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của DNCX1. DNCX được thực hiện mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đếnhoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định tại Nghị địnhsố 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ phải thực hiện hạch toán riêng,không hạch toán chung vào hoạt động sản xuất; phải bố trí khu vực riêng để lưu giữhàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phânphối”.Như vậy, công ty vừa thực hiện loại hình DNCX vừa thực hiện quyền xuất khẩu, nhậpkhẩu, phân phối thì phải thực hiện hạch toán riêng, không hạch toán chung vào hoạtđộng sản xuất.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2