Thủ tục hải quan với chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh gia công cho doanh nghiệp chế xuất Lưu

121 2 23/03/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty Doanh nghiệp chế xuất có thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc để gia công (Chi nhánh không được là chế xuất). Trụ sở chính cũng chỉ gia công giống chi nhánh. Vậy thì Chi nhánh có phải hạch toán riêng (trở thành chi nhánh độc lập) với hoạt động gia công này không? Khi trụ sở xuất nguyên vật liệu và máy móc về chi nhánh để gia công thì Công ty chúng tôi phải làm thủ tục hải quan như thế nào?

Từ khóa : DNCX và chi nhánh

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18579:Công ty Doanh nghiệp chế xuất có thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc để giacông (Chi nhánh không được là chế xuất). Trụ sở chính cũng chỉ gia công giống chinhánh. Vậy thì Chi nhánh có phải hạch toán riêng (trở thành chi nhánh độc lập) vớihoạt động gia công này không? Khi trụ sở xuất nguyên vật liệu và máy móc về chinhánh để gia công thì Công ty chúng tôi phải làm thủ tục hải quan như thế nào? Ngày gửi: 24/03/2017 - Trả lời: 30/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH DaemyungĐịa chỉ: Yên Phong, Bắc NInh - Email : nguyennhung2501@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Việc hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng chinhánh tại từng công ty theo quyết định của Hội đòng quản trị hay chủ doanh nghiệp.Căn cứ khoản 1 và khoản 3 điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015của Bộ Tài chính quy định:“Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địagia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khácgia công1. Hàng hoá do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công:a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa chothương nhân nước ngoài quy định tại Mục 2 Chương này;b) DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địa đểgia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa.Trường hợp đưa hàng hoá từ DNCX vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành,sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hoá thì phải đăng ký tờ khai mới để thay đổimục đích sử dụng theo quy định tại Chương II Thông tư này.Do chi nhánh được thành lập không phải là DNCX nên khi công ty (DNCX) thuê côngty chi nhánh gia công thì thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 điều 76Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Theo đó, DNCX không phải thực hiện thủ tục hải quankhi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từnội địa. Công ty chi nhánh phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định về gia cônghàng hóa cho thương nhân nước ngoài quy định tại mục 2 chương III Thông tưsố 38/2015/TT-BTC.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1