Thủ tục hải quan vật tư, tài sản cố định do nhà thầu lắp đặt cho DNCX Lưu

537 10 26/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
1.Công ty là DNCX, hiện tại chúng tôi có sửa chữa lớn, cải tạo nhà máy. - Chúng tôi có phải kê khai hải quan đối với vật tư, tài sản cố định do nhà thầu lắp đặt trong quá trình sửa chữa cải tạo nhà máy hay không? - DNCX và nhà thầu có phải làm báo cáo cho số vật tư, tài sản cố định trên tới cơ quan hải quan không? 2. Bàn ghế, tủ hồ sơ, điện thoại bàn... nhập khẩu từ doanh nghiệp nội địa để phục vụ cho nhân viên văn phòng có cần phải mở tờ khai hải quan hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18786:1.Công ty là DNCX, hiện tại chúng tôi có sửa chữa lớn, cải tạo nhà máy.- Chúng tôi có phải kê khai hải quan đối với vật tư, tài sản cố định do nhà thầu lắp đặttrong quá trình sửa chữa cải tạo nhà máy hay không?- DNCX và nhà thầu có phải làm báo cáo cho số vật tư, tài sản cố định trên tới cơquan hải quan không?2. Bàn ghế, tủ hồ sơ, điện thoại bàn... nhập khẩu từ doanh nghiệp nội địa để phục vụcho nhân viên văn phòng có cần phải mở tờ khai hải quan hay không? Ngày gửi: 27/04/2017 - Trả lời: 05/05/2017Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long- Đông Anh - Hà Nội - Email:phuongthuy1989.hp@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ quy định tại Điều 74, 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: Điều 74. Nguyên tắc chung 1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanhnghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quyđịnh và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựachọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan: a) Hàng hoá mua bán giữa các DNCX với nhau; b) Hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàngtiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy vănphòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX; c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCXtrong cùng một khu chế xuất; d) Hàng hoá của các DNCX thuộc một tập đoàn hay Hệ thống công ty tại Việt Nam,có hạch toán phụ thuộc; đ) Hàng hoá đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một sốcông đoạn trong hoạt động sản xuất như: phân loại, đóng gói, đóng gói lại. Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiếtviệc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về muabán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hànghoá.1 Theo quy định trên, Công ty có thể lựa chọn làm thủ tục hoặc không làm thủ tục hảiquan đối với “Hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thựcphẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hànhbộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX. Đối với các trường hợp không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, khoản 1, Điều74 nêu trên, Công ty phải làm thủ tục hải quan theo quy định. Đối với các trường hợp doanh nghiệp được lựa phép lựa chọn không làm thủ tụchải quan theo quy định tại Khoản 1, Điều 74, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõihàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa,chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hoá. - Căn cứ quy định tại điểm điểm b1, khoản 1, Điều 58, TT 38/2015/TT-BTC: b) Đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX): b.1) Hàng hóa nhập khẩu của DNCX; hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhậpđể phục vụ sản xuất, xây dựng nhà xưởng (kể cả trường hợp nhà thầu trực tiếp nhậpkhẩu); hàng hóa bảo hành, sửa chữa làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quảnlý DNCX; - Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 75, TT 38/2015/TT-BTC: 2. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, vănphòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX: Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tạiChương II Thông tư này. Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hoá để xây dựng nhàxưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì sau khi bàn giao công trình choDNCX thì báo cáo lượng hàng hoá đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lýDNCX theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tưnày. Đối với trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài để xây dựngnhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì sau khi bàn giao công trình choDNCX thì báo cáo lượng hàng hoá đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan theo quy địnhdẫn trên. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợpphát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dựkiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2