Thủ tục hải quan quá cảnh than đá Lưu

149 1 23/05/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chúng tôi sắp tới có nhập lô hàng than đá từ Indonesia về VN và xuất khẩu đi China với số lượng 50000 tấn/lô. Chúng tôi muốn làm thủ tục nhập quá cảnh. Rất mong tư vấn về quy trình làm hải quan cho lô hàng quá cảnh trên và doanh nghiệp chúng tôi cần phải xin giấy phép gì không?

Từ khóa : hàng hóa quá cảnh

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18883:Chúng tôi sắp tới có nhập lô hàng than đá từ Indonesia về VN và xuất khẩu đi Chinavới số lượng 50000 tấn/lô. Chúng tôi muốn làm thủ tục nhập quá cảnh. Rất mong tưvấn về quy trình làm hải quan cho lô hàng quá cảnh trên và doanh nghiệp chúng tôicần phải xin giấy phép gì không? Ngày gửi: 24/05/2017 - Trả lời: 26/05/2017Tên doanh nghiệp: KIM THẢOĐịa chỉ: 843/14 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. GV - Email : vukdquocte@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về thủ tục quá cảnhCăn cứ điều 40 Nghị định 187/2015/NĐ-CP ngày 20/11/2015 của Chính phủ quy định:“Điều 40. Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam…3. Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừngxuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu theo giấy phép, được phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam sau khi được BộCông Thương cho phép, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điềuước quốc tế đó.4. Hàng hóa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chịu sự giám sát của Hải quan Việt Namtrong suốt thời gian lưu chuyển trên lãnh thổ Việt Nam; vào và ra khỏi Việt Nam theođúng cửa khẩu, tuyến đường quy định; lượng hàng xuất ra phải đúng bằng lượnghàng nhập vào, nguyên đai, nguyên kiện.5. Chủ hàng quá cảnh phải nộp lệ phí hải quan và các loại phí khác áp dụng cho hànghóa quá cảnh theo quy định hiện hành của Việt Nam.6. Hàng hóa quá cảnh không được tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cầnthiết tiêu thụ tại Việt Nam phải xin phép Bộ Công Thương.7. Bộ Công Thương hướng dẫn thủ tục thực hiện quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ ViệtNam cho những Hiệp định quá cảnh có quy định khác với quy định tại Điều này.8. Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục lưu kho, lưu bãi hàng hóa quá cảnh, thủ tục sangmạn, thay đổi phương tiện vận chuyển hàng hóa quá cảnh, gia hạn hàng hóa quácảnh.9. Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tuyến đường quá cảnh”.Căn cứ khoản 1 điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 51. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan1 1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập:a) Thủ tục hải quan vận chuyển độc lập được áp dụng đối với hàng hóa quá cảnh điqua lãnh thổ đất liền Việt Nam và hàng hóa quy định tại điểm b.3, b.4 khoản 1 Điều50 Thông tư này và được thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vậnchuyển đi;b) Hồ sơ hải quan:b.1) Tờ khai vận chuyển độc lập theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 6 Phụ lụcII ban hành kèm Thông tư này;b.2) Vận tải đơn, trừ trường hợp hàng hóa vận chuyển qua biên giới đường bộ khôngcó vận tải đơn: 01 bản chụp;b.3) Giấy phép quá cảnh đối với trường hợp hàng quá cảnh phải có giấy phép: 01 bảnchính.Đối với chứng từ quy định tại điểm b.3 khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốcgia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép quá cảnh dưới dạng điệntử thông qua Hệ thống thông tin tích hợp, người khai hải quan không phải nộp bảnchính giấy phép khi làm thủ tục hải quan.Trường hợp hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, cảngxuất khẩu, nhập khẩu được thành lập ở nội địa đến cửa khẩu xuất để xuất đi nướcngoài thì không phải nộp các chứng từ quy định tại điểm b.2, b.3 khoản này.c) Trình tự thực hiện:c.1) Trách nhiệm của người khai hải quanKhai thông tin tờ khai vận chuyển hàng hóa theo các chỉ tiêu thông tin tại mục 6 Phụlục II ban hành kèm Thông tư này; tiếp nhận thông tin phản hồi từ Hệ thống và thựchiện:c.1.1) Trường hợp tờ khai thuộc luồng 1 và được Hệ thống phê duyệt vận chuyển,người khai hải quan in Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển và xuất trình hànghóa cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để niêm phong, xác nhậnhàng hóa vận chuyển đi;c.1.2) Trường hợp tờ khai thuộc luồng 2, người khai hải quan xuất trình hồ sơ theoquy định tại điểm b khoản này cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển điđể kiểm tra; căn cứ vào thông báo của cơ quan hải quan, khai bổ sung số hiệu niêmphong hải quan, số chì hải quan và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan niêmphong, xác nhận hàng hóa vận chuyển đi;c.1.3) Xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi đểcơ quan hải quan kiểm tra thực tế theo yêu cầu của cơ quan hải quan trong trườnghợp lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật;2 c.1.4) Khai bổ sung tờ khai vận chuyển theo thông báo của cơ quan hải quan.c.2) Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ kho, bãiTrường hợp tổ chức kinh doanh dịch vụ kho bãi có kết nối trao đổi dữ liệu hải quanđiện tử với cơ quan hải quan thì tổ chức kinh doanh dịch vụ kho, bãi chịu trách nhiệmcập nhật vào Hệ thống thông tin khởi hành đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc xác nhậnhàng đến đối với hàng hóa nhập khẩu;”.Như vậy, thủ tục quá cảnh hàng hoá thực hiện theo quy định trên, công ty có thể thamkhảo hướng dẫn chi tiết về nguyên tắc khai và thực hiện thủ tục hải quan hàng quácảnh tại điểm 2 Công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/07/2015 của Bộ Tài chính.Mặt hàng quá cảnh là than đá không thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, cấmxuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu;hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép nên được phép quá cảnh lãnh thổ ViệtNam không phải xin giấy phép quá cảnh. Tuy nhiên, để kinh doanh mặt hàng than,công ty phải thoả mãn điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15/07/2013 của Bộ Công thương.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan cửa khẩu để đượchướng dẫn cụ thể.3