Thủ tục Hải quan mặt hàng Cà phê hạt từ kho ngoại quan vào nội địa Lưu

116 2 24/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty có khách hàng nước ngoài thuê kho ngoại quan để chứa mặt hàng cà phê hạt mua trong nước chờ xuất khẩu đi nước ngoài. Tuy nhiên để nâng cao chất lượng sản phẩm - phân loại chất lượng hạt cà phê trước khi xuất khẩu đi nước ngoài khách hàng muốn giao cho 1 doanh nghiệp ở Việt Nam thực hiện việc đánh bóng, phân loại,... theo 2 hình thức như sau:

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18905:Công ty có khách hàng nước ngoài thuê kho ngoại quan để chứa mặt hàng cà phê hạtmua trong nước chờ xuất khẩu đi nước ngoài. Tuy nhiên để nâng cao chất lượng sảnphẩm - phân loại chất lượng hạt cà phê trước khi xuất khẩu đi nước ngoài khách hàngmuốn giao cho 1 doanh nghiệp ở Việt Nam thực hiện việc đánh bóng, phân loại,...theo 2 hình thức như sau:1) Gia công: Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng gia công với khách hàng nướcngoài, mở tờ khai vào nội địa theo loại hình gia công, sau đó xuất trực tiếp ra cửa khẩutheo chỉ định của khách hàng nước ngoài.2) Sản xuất xuất khẩu (SXXK): Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng mua hàng (cóthanh toán tiền hàng cho khách hàng) của khách hàng nước ngoài, mở tờ khai vào nộiđịa theo loại hình SXXK, sau đó xuất trực tiếp ra cửa khẩu theo loại hình SXXK.Hai trường hợp này có thể thực hiện xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đượckhông? Kính mong xem xét và hướng dẫn thủ tục thực hiện 2 loại hình như trình bày ởtrên.Ngày gửi: 25/05/2017 - Trả lời: 31/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên HòaĐịa chỉ: KM 1+900 Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai - Email:hoa.le@icdbienhoa.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về thủ tục hải quan:- Căn cứ Điều 83 và 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/05/2015 của Chính phủ:“Điều 83. Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quanChủ hàng hóa gửi kho ngoại quan trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho chủ khongoại quan hoặc đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện các dịch vụ sau đối vớihàng hóa gửi kho ngoại quan:1. Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hàng hóa; phânloại phẩm cấp hàng hóa, bảo dưỡng hàng hóa.…Điều 85. Hàng hóa gửi kho ngoại quan1. Hàng hóa từ Việt Nam đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu, hàng hóa từ nướcngoài chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ bacủa các đối tượng được phép thuê kho ngoại quan quy định tại Khoản 1 Điều 84 Nghịđịnh này được đưa vào lưu giữ trong kho ngoại quan.2. Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan gồm:1 …c) Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nướcthứ ba.”Như vậy, hàng hoá gửi kho ngoại quan thì chủ hàng chỉ được thực hiện các dịch vụtheo quy định trên khi hàng hoá đã nhập kho ngoại quan. Hiện không có quy địnhhàng hoá gửi kho ngoại quan xuất kho để thực hiện đánh bóng, phân loại theo các hợpđồng gia công, SXXK sau đó xuất khẩu trực tiếp.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2