Thủ tục hải quan cho hàng bán nội địa Lưu

24 3 07/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chúng tôi nhập nguyên phụ liệu theo loại hình sản xuất xuất khẩu (E31), khi nhập nguyên liệu về chúng tôi phát sinh bán sản phẩm cấu thành từ nguồn nguyên phụ liệu này trong nước (bán nội địa có xuất hóa đơn đỏ), vì thế chúng tôi mở tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng cho lượng nguyên phụ liệu đã nhập theo loại hình e31 cấu thành nên sản phẩm.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18513:Chúng tôi nhập nguyên phụ liệu theo loại hình sản xuất xuất khẩu (E31), khi nhậpnguyên liệu về chúng tôi phát sinh bán sản phẩm cấu thành từ nguồn nguyên phụ liệunày trong nước (bán nội địa có xuất hóa đơn đỏ), vì thế chúng tôi mở tờ khai chuyểnđổi mục đích sử dụng cho lượng nguyên phụ liệu đã nhập theo loại hình e31 cấu thànhnên sản phẩm. 1/ Khi khai báo tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng cho sản phẩm bánnội địa, phần mã hàng chúng tôi sẽ khai báo theo mã nguyên phụ liệu cấu thành nênsản phẩm, phần tên hàng sẽ ghi chú rõ lượng trên lấy từ tờ khai nhập khẩu nào, đơngiá sẽ lấy theo đơn giá tính thuế của tờ khai nhập đó. Doanh nghiệp khai báo như trêncó đúng không?2/ Khi chuyển đổi mục đích sử dụng cho lượng npl cấu thành nên sản phẩm bán nộiđịa, lượng trên lấy từ tờ khai nhập miễn thuế, vậy sau khi hoàn thành thủ tục hải quancho lượng chuyển đổi mục đích sử dụng, doanh nghiệp có cần làm thêm thủ tục gìkhông cho lượng lấy từ tờ khai nhập miễn thuế?Ngày gửi: 08/03/2017 - Trả lời: 16/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MALIA TTAĐịa chỉ: VĨNH YÊN-VĨNH PHÚC - Email : HOANTT1603@GMAIL.COMVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Vướng mắc 1:Căn cứ khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa1. Nguyên tắc thực hiện:a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sửdụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủtục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thànhthủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;c) Hàng hóa khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép xuấtkhẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũngphải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản;d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuếphải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.2. Trách nhiệm của người khai hải quan:1 …b) Kê khai, nộp đủ thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới và ghi rõ số tờ khaihải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũ, hình thức thay đổi mục đích sử dụnghoặc chuyển tiêu thụ nội địa vào ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặcô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy.Khi chuyển tiêu thụ nội địa, công ty khai báo mã hàng, tên hàng , đơn giá trên tờ khaimới theo mã hàng, tên hàng, đơn giá của nguyên liệu trên tờ khai cũ và ghi rõ số tờkhai hải quan hàng hóa nhập khẩu cũ, chuyển tiêu thụ nội địa vào ô “Phần ghi chú”của tờ khai hải quan mới.2. Vướng mắc 2Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa, nộp đủthuế thì, công ty được phép bán nội địa những sản phẩm sản xuất từ nguồn nguyênliệu đã chuyển tiêu thụ nội địa mà không phải làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên, kếtthúc năm tài chính, công ty phải tính lượng nguyên liệu chuyển tiêu thụ nội địa vào cộtxuất trong kỳ của Báo cáo quyết toán.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2