Thủ tục đối với nguyên liệu gia công, có được miễn thuế nhập khẩu không? Lưu

26 1 25/04/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty đã ký hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài. Tháng 2/2016, công ty tôi đã nhập khẩu NPL theo hợp đồng và số NPL nhập khẩu đó công ty tôi đã làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ cho công ty A (ở trong nước) để công ty A sản xuất. Trong trường hợp này công ty tôi có được miễn thuế NK không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18766:Công ty đã ký hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài. Tháng 2/2016, công ty tôi đãnhập khẩu NPL theo hợp đồng và số NPL nhập khẩu đó công ty tôi đã làm thủ tụcxuất khẩu tại chỗ cho công ty A (ở trong nước) để công ty A sản xuất. Trong trườnghợp này công ty tôi có được miễn thuế NK không?Ngày gửi: 26/04/2017 - Trả lời: 03/05/2017Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: hue - Email : hanhkt2710@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Do công ty không nêu rõ hình thức xuất khẩu tại chỗ (xuất bán, xuất chuyển sangHĐGC khác...) nên tổ tư vấn không thể trả lời chính xác câu hỏi trên.- Trường hợp công ty xuất khẩu tại chỗ NPL nhập khẩu của HĐGC theo đúng quyđịnh tại điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thìNPL đó đủ điều kiện miễn thuế.- Trường hợp công ty xuất bán nguyên liệu không đúng quy định tại điều 64 Thôngtư 38/2015/TT-BTC thì vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu gia công theo quyđịnh tại khoản 2 điều 60 Luật Hải quan số Luật Hải quan số 54/2014/QH13 của Quốchội và sẽ bị xử lý vi phạm về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại điểm gkhoản 1 điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2012 (đã được sửa đổi bổsung theo tại khoản 10 điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016). Cụ thể:“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡngchế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan10. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:“Điều 13. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế1. Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vực hải quan gồm:…g) Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuếkhông đúng Mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi Mục đích sử dụng với cơquan hải quan theo quy định;…Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1