Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng TSCĐ nhập khẩu miễn thuế TTĐB Lưu

46 2 09/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chúng tôi có nhập khẩu lô xe điện chạy trong sân gôn (golf car) tạo TSCĐ phục vụ sân gôn, đã đóng đủ thuế NK, VAT, được miễn thuế TTĐB (do có chức năng đầu tư dịch vụ sân gôn). Sau thời gian sử dụng 3 năm, nay công ty chúng tôi muốn nhượng bán cho 1 đơn vị khác cũng có chức năng đầu tư dịch vụ sân gôn. Xin Cục Hải quan Đồng Nai hướng dẫn giúp:

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18509:Chúng tôi có nhập khẩu lô xe điện chạy trong sân gôn (golf car) tạo TSCĐ phục vụsân gôn, đã đóng đủ thuế NK, VAT, được miễn thuế TTĐB (do có chức năng đầu tưdịch vụ sân gôn). Sau thời gian sử dụng 3 năm, nay công ty chúng tôi muốn nhượngbán cho 1 đơn vị khác cũng có chức năng đầu tư dịch vụ sân gôn. Xin Cục Hải quanĐồng Nai hướng dẫn giúp:1. Khi khai tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng A42 trong trường hợp này, công tychúng tôi có phải đóng thuế TTĐB không?2. Trường hợp phải đóng thuế TTĐB khi thay đổi mục đích sử dụng: a. Trị giá Hải quan có được khấu trừ phần khấu hao đã sử dụng trong 3 nămkhông? mức khấu hao này lấy từ báo cáo thực tế của doanh nghiệp hay phải theo quyđịnh cụ thể nào? b. Trị giá tính thuế TTĐB (=giá tính thuế NK + thuế NK) khai theo vnd như trênTờ khai nhập khẩu ban đầu?3. Trước khi khai tờ khai chuyển đồi mục đích sử dụng A42, doanh nghiệp có cầntrình công văn cho cơ quan Hải quan xét duyệt trước không?Ngày gửi: 10/03/2017 - Trả lời: 16/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Jeongsan VinaĐịa chỉ: Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai - Email:vtn.cuong@dstckor.co.krVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về chính sách thuế- Căn cứ khoản 5 điều 3 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 3. Đối tượng không chịu thuếHàng hoá quy định tại điều 2 thông tư này không thuộc diện chịu thuế TTĐB trongcác trường hợp sau:...5. Đối với xe ô tô quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là cácloại xe theo thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạmnhân, xe tang lễ; xe kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện; xe bọc thép phóngthang; xe truyền hình lưu động; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chởđược từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao khôngđăng ký lưu hành và không tham gia giao thông và các loại xe chuyên dụng, xe khôngđăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơquan liên quan có hướng dẫn cụ thể….1 Trường hợp xe ô tô có thiết kế chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thaokhông đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông không phải chịu thuế TTĐB,cơ sở nhập khẩu đã làm thủ tục nhập khẩu như hướng dẫn tại khoản 5 điều này với cơquan hải quan, nếu thay đổi mục đích sử dụng so với khi nhập khẩu, không sử dụngtrong khu vui chơi, giải trí, thể thao và loại xe ô tô thuộc đối tượng chịu thuếTTĐB thì cơ sở nhập khẩu phải kê khai, nộp thuế TTĐB với cơ quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợpcơ sở nhập khẩu không khai báo với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu đểnộp thuế TTĐB do thay đổi mục đích sử dụng so với khi nhập khẩu thì cơ sở nhậpkhẩu sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thihành.Như vậy, khi công ty bán lại xe điện cho một công ty khác có nghĩa là đã thay đổi mụcđích sử dụng và công năng so với khi nhập khẩu. Do đó, công ty phải thực hiện khaichuyển mục đích sử dụng và nộp thuế TTĐB.2. Về trị giá hải quanCăn cứ khoản 1 điều 40 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định;“Điều 40. Áp dụng căn cứ tính thuế đối với một số trường hợp đặc biệt1. Ðối với hàng hoá thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác địnhthuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế hoặc đã được áp dụng thuếsuất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan thì căn cứ để tínhthuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai mới. Trongđó:a) Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Hảiquan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;b) Thuế suất để tính thuế nhập khẩu áp dụng theo mức thuế tại thời điểm đăng ký tờkhai mới; riêng đối với ô tô, xe gắn máy là tài sản di chuyển của công dân Việt Namđịnh cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam và ô tô, xegắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam thay đổi mụcđích sử dụng thực hiện theo quy định riêng của Bộ Tài chính.Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưngkhông tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơquan chức năng khác kiểm tra phát hiện thì bị ấn định số tiền thuế phải nộp và bị xửphạt theo quy định tại Ðiều 21 Thông tư này…” Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:2 “Điều 17. Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong một sốtrường hợp đặc biệt…2. Hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng sovới mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễnthuế:a) Hàng hóa nhập khẩu là ô tô, mô tô: Trị giá hải quan được xác định trên cơ sở giátrị sử dụng còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam (tính từthời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính thuế) và được xác địnhcụ thể như sau:Thời gian sử dụng tại Việt NamTrị giá hải quan = (%)trị giá khai báo tại thờiđiểm nhập khẩuTừ 6 tháng trở xuống (được tính tròn là 183 ngày) 90%Từ trên 6 tháng đến 1 năm (được tính tròn là 365 ngày) 80%Từ trên 1 năm đến 2 năm 70%Từ trên 2 năm đến 3 năm 60%Từ trên 3 năm đến 5 năm 50%Từ trên 5 năm đến 7 năm 40%Từ trên 7 năm đến 9 năm 30%Từ trên 9 năm đến 10 năm 15%Trên 10 năm 0% Nếu mức giá khai báo tại thời điểm nhập khẩu của hàng hóa thuộc đối tượng khôngchịu thuế, hoặc được miễn thuế, xét miễn thuế thấp hơn mức giá trong cơ sở dữ liệugiá cùng thời điểm, thì lấy mức giá trong cơ sở dữ liệu giá và tỷ lệ quy định trên đâyđể xác định trị giá hải quan.b) Hàng hóa nhập khẩu khác: Trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽphải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theonguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này”.Căn cứ khoản 2 điều 5 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 5. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt3