Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC Hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của quy chế chứng nhận quy trình Kimberley Lưu

17 1 22/06/2009 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC Hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của quy chế chứng nhận quy trình Kimberley

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘTÀI CHÍNH ------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------Số: 14/2009/TTLT-BCT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHƯỚNG DẪN VIỆC CẤP CHỨNG NHẬN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU, XUẤTKHẨU KIM CƯƠNG THÔ NHẰM THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾCHỨNG NHẬN QUY TRÌNH KIMBERLEYCăn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ vềviệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ CôngThương;Căn cứ Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley đối với kim cương thô được ký kếtvào ngày 05 tháng 11 năm 2002 tại Interlaken, Thụy Sĩ;Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ vềviệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Thực hiện chỉ thị số 1600/2002/CT-QHQT-VPCP ngày 13 tháng 12 năm 2002 củaThủ tướng Chính phủ về việc Việt Nam tham gia Quy chế Chứng nhận Quy trìnhKimberley đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô;Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhậpkhẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhậnQuy trình Kimberley như sau:I. QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư liên tịch này hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuấtkhẩu kim cương thô nhằm mục đích thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhậnquy trình Kimberley (sau đây gọi tắt là Quy chế Chứng nhận KP).Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng đối với các thương nhân tham gia kinh doanh hoạt động xuấtkhẩu, nhập khẩu kim cương thô.Điều 3. Giải thích thuật ngữ1. Kim cương xung đột là kim cương thô do các tổ chức phiến loạn hoặc các đồngminh của tổ chức phiến loạn sử dụng để tài trợ cho các cuộc xung đột chống lại cácchính quyền hợp pháp, như nêu trong những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảoan Liên hợp quốc (HĐBALHQ) đã ban hành từ trước đến nay và hiện vẫn còn hiệulực, hoặc trong những nghị quyết tương tự khác của HĐBALHQ mà có thể sẽ được thông qua trong tương lai, cũng như được nêu và được thừa nhận trong Nghị quyết55/56 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐLHQ), hoặc trong những nghị quyếttương tự khác của ĐHĐLHQ mà có thể sẽ được thông qua trong tương lai;2. Nước xuất xứ (Country of origin) là nước mà kim cương thô được khai thác hoặcchiết xuất;3. Nước xuất khẩu (Country of provenance) là nước thành viên cuối cùng mà từ đókim cương thô được xuất khẩu, như được ghi trong chứng từ nhập khẩu;4. Kim cương là loại khoáng sản tự nhiên được cấu thành chủ yếu từ các-bon tinh thểnguyên chất sắp xếp đẳng thước, thang độ cứng Mohs (trầy xước) bằng 10, có trọnglượng riêng xấp xỉ bằng 3,52 và có chỉ số khúc xạ bằng 2,42;5. Cơ quan quản lý xuất khẩu là cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyềncủa nước xuất khẩu có quyền xác nhận vào Giấy chứng nhận quy trình Kimberley;6. Cơ quan quản lý nhập khẩu là cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyềncủa nước nhập khẩu thực hiện các thủ tục nhập khẩu và kiểm tra Giấy chứng nhận quytrình Kimberley kèm theo lô hàng đó;7. Giấy chứng nhận quy trình Kimberley (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận KP) là tàiliệu có thuộc tính chống làm giả có kích thước và định dạng đặc thù, chứng nhận mộtlô hàng kim cương thô tuân thủ các yêu cầu của Quy chế Chứng nhận KP;8. Kiện hàng là một hoặc nhiều viên kim cương được đóng gói với nhau và không cóđịnh dạng cụ thể;9. Kiện hàng tạp xứ là kiện hàng gồm các viên kim cương có nguồn gốc từ hai haynhiều nước khác nhau, được trộn lẫn với nhau;10. Nước thành viên là một quốc gia hoặc một tổ chức hội nhập kinh tế khu vực mà tạiđó Quy chế Chứng nhận KP có hiệu lực;11. Tổ chức hội nhập kinh tế khu vực là một tổ chức bao gồm các quốc gia có chủquyền được trao quyền về các vấn đề mà Quy chế Chứng nhận KP điều chỉnh;12. Kim cương thô là kim cương chưa được chế tác hoặc chỉ mới được cắt, chẻ, hoặcđể nguyên và thuộc các phân nhóm 7102.10, 7102.21 và 7102.31 trong Hệ thống mãHS;13. Lô hàng là một hoặc nhiều kiện hàng được xuất khẩu hoặc nhập khẩu.Điều 4. Kim cương thô bị cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩuNghiêm cấm việc nhập khẩu, xuất khẩu kim cương xung đột.Điều 5. Điều kiện nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô1. Thương nhân chỉ được phép nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô với các nướcthành viên của Quy chế Chứng nhận KP (Phụ lục I). Trong trường hợp danh sách cácnước thành viên của Quy chế Chứng nhận KP có sự thay đổi, Bộ Công Thương cótrách nhiệm cập nhật, sửa đổi và bổ sung. 2. Các lô hàng kim cương thô chỉ được phép xuất khẩu tới nước thành viên khi cóGiấy chứng nhận KP (Phụ lục II) hợp lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của ViệtNam cấp.3. Các lô hàng kim cương thô chỉ được phép nhập khẩu từ nước thành viên khi cóGiấy Chứng nhận KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu là thànhviên cấp.4. Các lô hàng kim cương thô nhập khẩu, xuất khẩu phải được vận chuyển trong cáccông-ten-nơ chống trộm cắp và dấu niêm phong không bị phá.Điều 6. Quá cảnh lô hàng kim cương thôThương nhân không phải xuất trình Giấy chứng nhận KP và không phải thực hiện bấtcứ thủ tục nào quy định tại Mục II hoặc Mục III của Thông tư này khi lô hàng kimcương thô quá cảnh qua lãnh thổ của Việt Nam nhưng phải tuân thủ quy định của phápluật Việt Nam về quá cảnh hàng hóa.Điều 7. Cơ quan xác nhận nhập khẩu và cấp Giấy chứng nhận KP Cơ quan xác nhận nhập khẩu cho các lô hàng kim cương thô nhập khẩu và cấp Giấychứng nhận KP cho các lô hàng kim cương thô xuất khẩu là Phòng quản lý xuất nhậpkhẩu khu vực trực thuộc Bộ Công Thương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (sauđây gọi tắt là Phòng quản lý xuất nhập khẩu). Thông tin chi tiết của các Phòng quản lýxuất nhập khẩu được quy định tại Phụ lục III.Điều 8. Trách nhiệm của người nhập khẩu và người xuất khẩu kim cương thôNgười nhập khẩu và người xuất khẩu kim cương thô có trách nhiệm:1. Lập và nộp hồ sơ thương nhân cho Phòng quản lý xuất nhập khẩu;2. Lập và nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị xác nhận nhập khẩu hoặc đề nghị cấp Giấy chứngnhận KP cho Phòng quản lý xuất nhập khẩu;3. Chứng minh kim cương thô nhập khẩu được nhập khẩu từ các nước thành viên củaQuy chế Chứng nhận KP, kim cương thô xuất khẩu được xuất khẩu tới các nước thànhviên của Quy chế Chứng nhận KP và tạo điều kiện thuận lợi cho các Phòng quản lýxuất nhập khẩu trong việc xác minh xuất xứ hàng hóa;4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung khaitrong hồ sơ thương nhân và hồ sơ đề nghị xác nhận nhập khẩu hoặc đề nghị cấp Giấychứng nhận KP cũng như xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, kể cả trongtrường hợp ủy quyền;5. Báo cáo kịp thời cho Phòng quản lý xuất nhập khẩu tại nơi thương nhân đã đề nghịcấp Giấy chứng nhận KP về những lô hàng bị nước nhập khẩu từ chối mặc dù đã đượccấp Giấy chứng nhận KP của Việt Nam (nếu có);6. Lưu trữ chứng từ mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, liệt kê tên của khách mua hoặcngười bán, số giấy phép của khách mua hoặc người bán, số lượng và giá trị kim cương