Thông tư 38/2018/TT-BTC Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Lưu

407 37 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 23 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 38/2018/TT-BTC Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết