Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lưu

208 4 30/12/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAOVÀ DU LỊCH--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 28/2014/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯQuy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lýchuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchCăn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Disản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001;Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưuhành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;Căn cứ Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ vềkinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ vềhoạt động mỹ thuật;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao vàDu lịch;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính;Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về quản lýhoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Chương IQUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Thông tư này quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diệnquản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định củaNghị định số 187/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật quản lý chuyên ngành vănhóa.2. Thông tư này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam, các tổ chức, cá nhân khác(sau đây gọi là Thương nhân) có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếtheo quy định tại Luật Thương mại thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch.3. Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại vũ khí thể thao trong việc tập luyện và thi đấuthể thao được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18/10/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Côngan quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thểthao.Điều 2. Giải thích từ ngữTrong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Tác phẩm điện ảnh và sản phẩm nghe nhìn kháca) Tác phẩm điện ảnh là sản phẩm nghệ thuật được biểu hiện bằng hình ảnh động kếthợp với âm thanh và các phương tiện khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh,bao gồm:- Phim là tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phimhoạt hình và các loại phim khác;- Phim nhựa là phim được sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật điện ảnh, được ghi trênvật liệu phim nhựa để chiếu trên màn ảnh thông qua máy chiếu phim;- Phim video là phim sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật video, được ghi trên băng từ,đĩa từ và các vật liệu ghi hình khác để phát thông qua thiết bị video;- Phim kỹ thuật số là phim được sản xuất bằng công nghệ kỹ thuật số được ghi lại dướidạng các tập dữ liệu tin học lưu trong đĩa số, ổ cứng, băng từ và các vật liệu lưu trữthông tin số khác để phát thông qua thiết bị kỹ thuật số;- Phim truyền hình là phim video, phim kỹ thuật số để phát trên sóng truyền hình;- Băng phim, đĩa phim là sản phẩm của phim video, phim kỹ thuật số hoặc được insang từ phim nhựa.b) Sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên mọi chất liệu là các bản ghi âm, ghi hình, phầnmềm được chứa trong băng cát-xét, băng video, đĩa CD, VCD, DVD, CD-ROM, đĩa vitính, IC chips, ổ cứng và các loại phương tiện, máy móc, thiết bị vật liệu và kỹ thuật sốkhác.2. Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng a) Tác phẩm tạo hình là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bốcục như: Hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các hình thức thể hiệntương tự, tồn tại dưới dạng độc bản.b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc,hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, đượcsản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: biểu trưng; hàng thủ công mỹ nghệ;hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm.3. Máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng chotrò chơi ở sòng bạc (casino) là hàng hóa, máy, trang thiết bị có nội dung, hình ảnhhoặc cài đặt sẵn nội dung trò chơi điện tử, vui chơi giải trí khác mà người tham gia cóthể trúng thưởng bằng tiền hoặc hiện vật.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa,Thể thao.Điều 3. Nguyên tắc chung quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diệnquản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch1. Hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch khi xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện các quy định về thẩm định, phê duyệtnội dung và đáp ứng đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu chuyên ngành theo quy địnhcủa pháp luật hiện hành.2. Mã số HS của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyênngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Phụ lục I ban hànhkèm theo Thông tư này. Mã số HS không quy định về nội dung hay quyền sở hữu đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.3. Việc xác định hàng hóa là hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, cấm xuất khẩu,cấm nhập khẩu phải căn cứ trên cơ sở sau đây:a) Có kết quả thẩm định, phê duyệt nội dung của cơ quan có thẩm quyền theo quy địnhcủa pháp luật;b) Quyền sở hữu hoặc chiếm hữu, sử dụng hợp pháp đối với hàng hóa nhập khẩu, xuấtkhẩu.4. Thương nhân có trách nhiệm khai báo đầy đủ các nội dung văn hoá, vui chơi giải tríchứa trong máy móc, thiết bị hoặc sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên mọi chất liệuxuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp không khai báo nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt theoquy định của pháp luật.5. Hồ sơ của Thương nhân gửi các cơ quan có thẩm quyền nếu có văn bản, tài liệu, nộidung sản phẩm ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt trước khitrình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thương nhân tự chịu trách nhiệm với nộidung bản dịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư này.6. Cách thức nộp phí, lệ phí và trả kết quả: