Thông tin thành viên

bichngoc

Địa chỉ : Quận Ba Đình,Thành Phố Hà Nội

Đang làm việc tại :

Kinh nghiệm : Nhân viên Mua hàng Quốc tế

Bài viết 16

Trả phí 0

Miễn phí 8