Thông báo 79/TB-TCHQ năm 2014: Chlortetracycline Feed Grade 15% Granular (25kg/bao, lô 1310371, 1310372, 1310373, 1310374, 13104 Lưu

114 3 05/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 79/TB-TCHQ năm 2014: Chlortetracycline Feed Grade 15% Granular (25kg/bao, lô 1310371, 1310372, 1310373, 1310374, 13104

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 79/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 3882/TB-PTPLHCM-13 ngày 3/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Phòng và trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm Chlortetracycline gây ra trên heo, cừu, gia cầm dùng trộn vào thức ăn gia súc: Chlortetracycline Feed Grade 15% Granular (25kg/bao, lô 1310371, 1310372, 1310373, 1310374, 1310425, HD: 04/2015). 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại Thú Y Tân Tiến (Modern Veterinary Trading); địa chỉ: 62/8-62/12 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, tp. Hồ Chí Minh; mã số thuế: 0301401799. 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 166073 ngày 18/11/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KVI/Cát Lái - Cục Hải quan tp. Hồ Chí Minh.4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chlortetracycline Feed Grade 15%, Granular - Phòng và trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm Chlortetracycline gây ra trên heo, cừu, gia cầm, dạng hạt màu nâu, đóng gói 25kg/bao (bao giấy có mặt trong là plastic và mặt ngoài là hợp chất kraft với PP).5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Chlortetracycline Feed Grade 15%, Granular Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chlortetracycline (15,4%) và các thành phần Protein, Canxi Cacbonat…, ở dạng hạt, dùng bổ sung trong thức ăn chăn nuôi.Ký, mã hiệu, chủng loại: Chlortetracycline Feed Grade 15%, Granular (20-60 Mesh) Nhà sản xuất: Zhumadian Huazhong Chia Tai Co., Ltd. - Trung Quốc. thuộc nhóm 23.09 "Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật", phân nhóm 2309.10 "- Loại khác", mã số 2309.90.20 " - - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐTC; - Các Cục HQ tỉnh, tp (để thực hiện);- Chi cục HQ CK Cảng SG KVI/Cát Lái - Cục HQ tp. Hồ Chí Minh; - Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXNK (5b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường