Thông báo 153/TB-TCHQ năm 2014: SANISOL C-80 (chất diệt khuẩn dùng trong xử lý ao hồ). Đóng gói: 200kg/phuy. Lưu

63 3 06/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 153/TB-TCHQ năm 2014: SANISOL C-80 (chất diệt khuẩn dùng trong xử lý ao hồ). Đóng gói: 200kg/phuy.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 153/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 3616/TB-PTPLHCM-13 ngày 14/11/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: SAN ISOL C-80 (chất diệt khuNn dùng trong xử lý ao hồ). Đóng gói: 200kg/phuy. 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TN HH TMDV hóa chất Tường N gọc. Địa chỉ: E11 KDC Thành Ủy, đường 18 Kha Vạn Cân, P. HBC, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. MST: 0306043378. 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 157271/N KD01 ngày 01/11/2013 tại Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV1/Cát Lái - Tp. Hồ Chí Minh.4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phNm hóa chất có thành phần chính benzyl alkyldimethyl chlorides chiếm ~ 82% theo khối lượng, isopropyl alcohol và nước. Dạng lỏng, quy cách hàng hóa 200kg/phuy, để xử lý nước và diệt khuNn dùng trong xử lý vi khuNn ở ao hồ. 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Sanisol C80. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phNm hóa chất diệt khuNn (có thành phần chính benzyl alkydimethyl chlorides, isopropyl alcohol và nước).Ký, mã hiệu, chủng loại: Sanisol C80. N hà sản xuất: Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd. Địa chỉ: 700/313 MOO 6 Amata Nakorn Industrial Estate, Amphur muano, Chonburi 20000 Thailand.thuộc nhóm 38.08: "Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi), phân nhóm 3808.94: "- - Thuốc khử trùng", mã số 3808.94.90: "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện); - Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV1/Cát Lái - Tp. Hồ Chí Minh (đơn vị yêu cầu PTPL); - Trung tâm PTPL và các chi nhánh; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXN K (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường