Thông báo 09/2014/TB-LPQT Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia Lưu

49 4 26/02/2014 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 09/2014/TB-LPQT Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NGOẠI GIAO-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 09/2014/TB-LPQT Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014 THÔNG BÁOVỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰCThực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điềuước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, ký tại Hà Nội ngày 26 tháng 12 năm2013, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2014.Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luậtnêu trên./. TL. BỘ TRƯỞNGKT. VỤ TRƯỞNGVỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐCTẾPHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Văn Ngự HIỆP ĐỊNHQUÁ CẢNH HÀNG HÓA GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIAChính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng giaCampuchia (dưới đây gọi tắt là hai Bên ký kết);Với mong muốn củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác về kinh tế - thươngmại, nhằm góp phần phát triển kinh tế của mỗi nước, trên nguyên tắc bình đẳng, cùngcó lợi; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá cảnh hàng hóa thông qua việc đơn giản hóathủ tục hành chính và các biện pháp kiểm soát ở biên giới;Đã cùng nhau thỏa thuận như sau:Điều 1. Tạo điều kiện thuận lợi quá cảnh1. Hai Bên ký kết cho phép hàng hóa của mỗi Bên xuất khẩu đi nước thứ ba, hoặcnhập khẩu từ nước thứ ba về, hoặc hàng hóa vận chuyển từ một địa phương này sangmột địa phương khác của một Bên ký kết, được quá cảnh qua lãnh thổ Bên ký kết kiadưới sự giám sát của hải quan và các cơ quan có thẩm quyền khác của Bên ký kết kia.2. Hai Bên ký kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh bằngđường bộ, đường thủy, đường sắt giữa hai nước phù hợp với luật pháp của cả hainước, không gây trở ngại về mặt thời gian, không ban hành những quy định gây cảntrở hoặc thu các khoản phí không cần thiết cho quá trình quá cảnh.Điều 2. Giải thích thuật ngữMột số thuật ngữ trong Hiệp định được hiểu như sau:1. Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của pháp nhân, thểnhân của nước xin quá cảnh qua lãnh thổ của nước cho quá cảnh, kể cả việc trungchuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc cáccông việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh dưới sự giám sát của hải quanvà các cơ quan có thẩm quyền khác phù hợp với các quy định pháp luật của nước choquá cảnh.2. Nước xin quá cảnh là nước có pháp nhân, thể nhân sở hữu hàng hóa quá cảnh.3. Nước cho quá cảnh là nước cho thực hiện quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ nướcđó.4. Chủ hàng là pháp nhân, thể nhân sở hữu hàng hóa quá cảnh.5. Người vận chuyển hàng hóa quá cảnh là pháp nhân hoặc thể nhân được chủ hàngủy quyền hợp pháp vận chuyển hàng hóa quá cảnh phù hợp với quy định, pháp luậtcủa nước cho quá cảnh.6. Hàng cấm có nghĩa là hàng cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặctạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.Điều 3. Các quy định về quá cảnhViệc quá cảnh hàng hóa phải tuân thủ các quy định sau:1. Quá cảnh hàng hóa phải tuân thủ những quy định của hải quan và các quy định phápluật khác có liên quan của nước cho quá cảnh và các điều ước quốc tế mà hai Bên kýkết tham gia hoặc là thành viên.2. Số lượng chủng loại hàng hóa vận tải qua cửa khẩu cuối cùng của nước cho quácảnh phải đúng như số lượng, chủng loại hàng hóa qua cửa khẩu đầu tiên của nướccho quá cảnh, và hàng hóa phải còn nguyên đai, nguyên kiện và có niêm phong hải quan. Trong quá trình vận chuyển, lưu kho trên lãnh thổ của nước cho quá cảnh, nếuhàng hóa quá cảnh bị hư hỏng, tổn thất thì chủ hàng hoặc người chuyên chở phải kịpthời thông báo cho hải quan nơi xảy ra sự cố và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền khácphù hợp với quy định pháp luật của nước cho quá cảnh để lập biên bản xác nhận tìnhtrạng hàng hóa. Những nơi chưa có trụ sở hải quan thì chủ hàng hoặc người chuyênchở phải thông báo cho chính quyền địa phương nơi gần nhất hoặc các cơ quan cóthẩm quyền khác để lập biên bản xác nhận tình trạng hàng hóa.3. Hàng hóa quá cảnh được hai Bên ký kết miễn kiểm tra hải quan tại cửa khẩu, miễnáp tải trên lãnh thổ của nước cho quá cảnh. Việc kiểm tra hàng hóa quá cảnh chỉ ápdụng trong trường hợp cơ quan hải quan nghi ngờ rằng hàng hóa quá cảnh có nguy cơcao trong việc vi phạm các điều khoản của Hiệp định này hoặc các quy định pháp luậtvề hải quan.4. Nếu hàng hóa quá cảnh cần lưu kho, lưu bãi tại nước cho quá cảnh thì phải được cơquan có thẩm quyền của nước cho quá cảnh cho phép về thời gian và địa điểm, và phảichịu sự giám sát của hải quan nước cho quá cảnh,Điều 4. Quá cảnh hàng cấmViệc quá cảnh hàng hóa thuộc danh mục hàng cấm được quy định như sau:1. Không được phép quá cảnh hàng hóa bị cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, cấm vậnchuyển theo các điều ước quốc tế mà Hai bên cùng là thành viên.2. Hàng hóa trong danh mục hàng cấm sẽ không được phép quá cảnh trừ những trườnghợp quy định tại Hiệp định này,3. Quá cảnh vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và trang thiết bị quân sự phục vụ vào mụcđích an ninh quốc phòng phải được Thủ tướng Chính phủ nước cho quá cảnh cho phépvà phải tuân theo pháp luật có liên quan của nước cho quá cảnh.4. Quá cảnh hàng hóa thuộc Danh mục hàng cấm của nước cho quá cảnh nhưng khôngthuộc Danh mục cấm của nước xin quá cảnh phải được Bộ Công Thương/ Bộ Thươngmại nước cho quá cảnh hoặc văn phòng đại diện được ủy quyền của Bộ CôngThương/Bộ Thương mại cấp phép sau khi có đề nghị của chủ hàng.5. Đối với hàng hóa của Vương quốc Campuchia trong Phụ lục III, Bộ Công Thươngnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và văn phòng đại diện được ủy quyền củaBộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ cấp phép quá cảnh saukhi có đề nghị của Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia.6. Hàng hóa thuộc danh mục hàng cấm khi được phép quá cảnh phải được vận chuyểntheo đúng các quy định trong giấy phép quá cảnh, bao gồm đúng tuyến đường bộ,đường thủy, đường sắt, đúng cặp cửa khẩu, đúng loại phương tiện vận chuyển và đúngthời hạn và phải chịu sự giám sát của hải quan và các cơ quan có thẩm quyền khác củanước cho quá cảnh.7. Danh mục hàng cấm của mỗi Bên ký kết được lập phù hợp với các quy định phápluật của mỗi nước tương ứng. Danh mục hàng cấm của Vương quốc Campuchia thể