Thông báo 08/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định Cà phê quốc tế 2007 (International Coffee Agreement 2007) Lưu

18 0 05/03/2017 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 08/2017/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định Cà phê quốc tế 2007 (International Coffee Agreement 2007)

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NGOẠI GIAO-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 08/2017/TB-LPQT Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2017 THÔNG BÁOVỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰCThực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giaotrân trọng thông báo:Hiệp định Cà phê quốc tế 2007 (International Coffee Agreement 2007), được thôngqua tại Luân-đôn ngày 28 tháng 8 năm 2007, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 02 tháng 02 năm 2011./. TL. BỘ TRƯỞNGQ. VỤ TRƯỞNGVỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚCQUỐC TẾLê Thị Tuyết Mai