Thông báo 0003/TM-DM về việc điều chỉnh hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ Lưu

6 1 05/01/2006 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 0003/TM-DM về việc điều chỉnh hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THƯƠNG MẠI--------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 0003/TM-DM Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006 THÔNG BÁOĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CẤP PHÉP XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAYSANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ, EU VÀ THỔ NHĨ KỲ Căn cứ các Thông tư số 03/2003/TT/BTM ngày 05/06/2003 hướng dẫn việc cấp visahàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ;Căn cứ Thông báo số 0289/TM-DM ngày 03/03/2005 thông báo hướng dẫn hồ sơ cấpphép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ;Căn cứ Thông báo số 1027/TM-DM ngày 07/11/2005 về việc tăng cường kiểm tra cấpvisa tự động các chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ,Bộ Thương mại thông báo bổ sung, điều chỉnh một số điểm tại thông báo số số1027/TM-DM như sau:1. Sửa đổi tại điểm 1 của Thông báo số 1027/TM-DM ngày 07/11/2005 như sau:Các Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực khi làm thủ tục cấp visa cho thươngnhân tuân thủ chặt chẽ quy định tại các tiết c, d (sửa đổi như đã nêu ở điểm 1 củathông báo này), e và f, Điểm 5 tại Thông báo 0289/TM-DM ngày 03/03/2005 của BộThương mại hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường HoaKỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ. Các Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu Khu vực tiến hành cấp visa bình thường trongtrường hợp sau:- Ngày giao hàng ghi trên vận đơn không chậm quá 7 ngày làm việc so với ngày xuấtkhẩu thương nhân đã khai trên visa (ô 16: ngày xuất khẩu). - Thương nhân xin lùi ngày giao hàng hoặc ngày giao hàng bằng máy bay thực tếchậm hơn ngày thương nhân đã đăng ký và được Liên Bộ duyệt nhưng nằm trong thờihạn quy định của hạn ngạch/danh sách thông báo được cấp visa tự động.Nếu sau các thời hạn nêu trên, đề nghị các Phòng Quản lý Xuất khẩu khu vực báo cáongay ra Ban Điều hành Dệt may - Bộ Thương mại để xử lý.2. Bộ Thương mại thông báo cho các Phòng Quản lý XNK khu vực và các thươngnhân để thực hiện. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh