Thời hạn nộp báo cáo quyết toán Lưu

79 2 29/03/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Theo quy định mới thì doanh nghiệp làm báo cáo quyết toán cho cơ quan Hải Quan 1 năm 1 lần. Vậy những tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu sau ngày 01/09/2016 được miễn thuế thì doanh nghiệp có phải nộp hồ sơ thanh khoản lượng theo quý ( trong hạn 275 ngày ) như cũ không hay chỉ làm báo cáo quyết toán cho cơ quan Hải Quan 1 năm 1 lần, thời hạn là 90 ngày kể từ ngày kết thúc báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18615:Theo quy định mới thì doanh nghiệp làm báo cáo quyết toán cho cơ quan Hải Quan 1năm 1 lần. Vậy những tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu sau ngày 01/09/2016 đượcmiễn thuế thì doanh nghiệp có phải nộp hồ sơ thanh khoản lượng theo quý ( trong hạn275 ngày ) như cũ không hay chỉ làm báo cáo quyết toán cho cơ quan Hải Quan 1 năm1 lần, thời hạn là 90 ngày kể từ ngày kết thúc báo cáo tài chính của doanh nghiệp.Ngày gửi: 30/03/2017 - Trả lời: 03/04/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ONP - VIỆT NAMĐịa chỉ: XÃ TAM PHƯỚC - TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm 1 Công văn 811/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2017 của Tổng cục Hải quanquy định:Vừa qua khi triển khai thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩusố 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày01/9/2016 của Chính phủ liên quan đến việc lập báo cáo quyết toán đối với loại hìnhnhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuât khẩu, Tổng cục Hải quan đãcó công văn số 8537/TCHQ-GSQL ngày 05/9/2016 hướng dẫn nhưng trong quá trìnhthực hiện có nhận được phản ánh vướng mắc từ một số đơn vị cũng như doanhnghiệp. Do vậy, để việc báo cáo quyết toán đối với loại hình này được thực hiện thốngnhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai hướngdẫn doanh nghiệp làm thủ tục theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóaxuất khẩu thực hiện:1. Lập và nộp báo cáo quyết toán theo đúng quy định tại Điều 60 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công vănsố 1501/TCHQ-GSQL ngay 29/02/2016 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, số liệu tồnđầu kỳ, số liệu tồn cuối kỳ được kết xuất từ hệ thống sổ kế toán tại thời điểm bắt đầuvà kết thúc năm tài chính (không phân biệt theo thời điểm áp dụng Luật Thuế xuấtkhẩu, nhập khẩu).Như vậy, kể từ ngày 01/09/2016, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXKthuộc đối tượng miễn thuế. Do đó, công ty phải lập và nộp báo cáo quyết toán đối vớiloại hình SXXK theo năm tài chính, không phải thực hiện thanh khoản đối với các tờkhai nhập SXXK sau ngày 01/09/2016.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thựchiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hảiquan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.1