Thời gian kiểm tra cơ sở gia công Lưu

44 1 08/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi đã được kiểm tra cơ sở sản xuất năm 2013 . Nhưng nay công ty tôi lại nhận được thông tin mới từ hải quan bắt buộc phải kiểm tra lại cơ sở vì kết luận đó chỉ áp dụng trong thời gian 1năm

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18826:Chúng tôi đã được kiểm tra cơ sở sản xuất năm 2013 . Nhưng nay công ty tôi lại nhậnđược thông tin mới từ hải quan bắt buộc phải kiểm tra lại cơ sở vì kết luận đó chỉ ápdụng trong thời gian 1năm. Trường hợp đối với kết luận thể hiện : "Doanh nghiệp đủđiều kiện nhận hàng gia công lại " thì được áp dụng mãi. 1. Có quy định nàovề việcphải kiểm tra cơ sở mỗi năm cho từng hợp đồng không? 2. Kết luận kiểm tra cơ sở nàycó thời hạn bao nhiêu năm? Ngày gửi: 09/05/2017 - Trả lời: 12/05/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY GIA CÔNGĐịa chỉ: - Email : kimlong202@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 1 điều 57 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 57. Kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; năng lực giacông, sản xuất1. Các trường hợp kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; năng lựcgia công, sản xuất:a) Tổ chức cá nhân thực hiện hợp đồng gia công lần đầu;b) Tổ chức cá nhân lần đầu được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hànghóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu;c) Trường hợp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 39 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP”.Căn cứ điểm b khoản 1 điều 39 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 củaChính phủ quy định:“Điều 39. Kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất, năng lực gia công, sản xuất1. Các trường hợp kiểm tra:b) Khi phát hiện có dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân không có cơ sở sản xuấthoặc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư tăng, giảm bất thường so với năng lực sản xuất”.Như vậy, các trường hợp kiểm tra cơ sở gia công được quy định tại khoản 1 điều 57Thông tư số 38/2015/TT-BTC và khoản 1 điều 38 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.Trường hợp của công ty, có thể cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra lại năng lực sảnxuất của công ty, do hiện tại công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tư tăng, giảm bấtthường so với năng lực sản xuất đã kiểm tra năm 2013 hay có các yêu cầu khác trongquản lý.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2