Thanh lý TSCĐ còn khấu hao của DNCX Lưu

1534 27 09/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty tôi là DNCX có nhập khẩu 1 số máy móc thiết bị tạo tài sản cố định dùng để sản xuất sản phẩm của công ty. Hiện tại số máy móc này chưa hết khấu hao nhưng do thu hẹp quy mô sản xuất, hiện tại chúng tôi không có nhu cầu sử dụng số máy móc này và muốn xuất trả ra nước ngoài.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18508:Công ty tôi là DNCX có nhập khẩu 1 số máy móc thiết bị tạo tài sản cố định dùng đểsản xuất sản phẩm của công ty. Hiện tại số máy móc này chưa hết khấu hao nhưng dothu hẹp quy mô sản xuất, hiện tại chúng tôi không có nhu cầu sử dụng số máy mócnày và muốn xuất trả ra nước ngoài.1. Khi làm thủ tục xuất trả máy móc ra nước ngoài, chúng tôi có cần khai chuyển đổimục đích sử dụng không? hay chúng tôi chỉ cần gửi công văn cho chi cục hải quanchấp thuận và mở tờ khai xuất khẩu ra nước ngoài?2. Chính sách thuế đối với máy móc xuất trả ra nước ngoài như thế nào? Chúng tôi làDNCX có được miễn thuế GTGT và thuế xuất khẩu hay không?3. Trường hợp máy móc đã hết khấu hao thì khi thanh lý DNCX có phải nộp thuếGTGT và thuế nhập khẩu hay không?Ngày gửi: 10/03/2017 - Trả lời: 16/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Fancy Creation Việt NamĐịa chỉ: Đường B4, Khu B, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên - Email:planner.vn@fancy.net.cnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ tài chính quyđịnh:“Điều 79. Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định1. Các hình thức thanh lý, hàng hoá thuộc diện thanh lý, điều kiện thanh lý, hồ sơthanh lý hàng hoá nhập khẩu của DNCX thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tưsố 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).2. Nơi làm thủ tục thanh lý: Chi cục Hải quan quản lý DNCX.3. Thủ tục thanh lý:a) Doanh nghiệp có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, hình thức và biện pháp thanh lý,tên gọi, lượng hàng cần thanh lý, thuộc tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu số, ngàytháng năm gửi Chi cục Hải quan quản lý DNCX;b) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ khai hảiquan hàng hóa xuất khẩu;c) Trường hợp thanh lý theo hình thức nhượng bán, cho, biếu, tặng tại thị trường ViệtNam, DNCX thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định và thực hiện chuyển đổi mụcđích sử dụng như sau:c.1) DNCX đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hànghóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu1 chuyển mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu banđầu đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giátính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng;c.2) Sau khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng thì thực hiện việc nhượng bán,cho, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, không phải làm thủ tục hải quan.d) Trường hợp tiêu huỷ thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tưnày. Theo quy định trên, khi thanh lý máy móc thiết bị, DNCX phải có văn bản gửi Chicục Hải quan quản lý DNCX trong đó nêu rõ lý do thanh lý, hình thức và biện phápthanh lý, tên gọi, lượng hàng cần thanh lý, thuộc tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩusố, ngày tháng năm.Trường hợp xuất trả ra nước ngoài thì phải văn bản phải nêu rõ hình thức thanh lý làxuất khẩu. Khi xuất khẩu máy móc thiết bị thanh lý, công ty không phải nộp thuế xuấtkhẩu và thuế VAT hàng xuất khẩu.Trường hợp thanh lý theo hình thức nhượng bán, cho, biếu tặng tại thị trường ViệtNam thì công ty phải thực hiện mở tờ khai chuyển mục đích sử dụng, phải kê khai,nộp thuế nhập khẩu và VAT trên tờ khai mới. Căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuếsuất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng- Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:“Điều 17. Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong một sốtrường hợp đặc biệt2. Hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so vớimục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế:…b) Hàng hóa nhập khẩu khác: Trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽphải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theonguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này.Như vậy, đối với trường hợp thanh lý theo hình thức bán, cho, biếu tặng tại thị trườngViệt Nam mà máy móc thiết bị đã hết khấu hao thì khi chuyển mục đích sử dụng côngty vẫn phải kê khai nộp thuế đầy đủ. Trị giá tính thuế là giá thực tế đã thanh toán haysẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2