Thanh lý tài sản cố định Lưu

365 3 04/06/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động SXXK. Năm 2013, nhập khẩu máy móc tạo tài sản cố định loại hình NDT08 - nhập đầu tư nộp thuế. Nay, do số máy móc trên không có nhu cầu sử dụng nên công ty muốn: 1/ xuất trả về nhà cung cấp, 2/ xuất bán ra nước ngoài. Công ty có làm công văn xin thanh lý TSCĐ gửi Chi Cục Hải quan không? Loại hình của tờ khai xuất khẩu cho từng trường hợp trên là gì?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18938:Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động SXXK. Năm 2013, nhập khẩu máymóc tạo tài sản cố định loại hình NDT08 - nhập đầu tư nộp thuế. Nay, do số máy móctrên không có nhu cầu sử dụng nên công ty muốn: 1/ xuất trả về nhà cung cấp, 2/ xuấtbán ra nước ngoài. Công ty có làm công văn xin thanh lý TSCĐ gửi Chi Cục Hải quankhông? Loại hình của tờ khai xuất khẩu cho từng trường hợp trên là gì?Ngày gửi: 05/06/2017 - Trả lời: 08/06/2017Tên doanh nghiệp: OTO vinaĐịa chỉ: Nhơn Trạch, Đồng Nai - Email : Phamkim1988@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Trường hợp máy móc, thiết bị là hàng hoá nhập khẩu chưa thực hiện đầy đủnghĩa vụ thuế.- Căn cứ khoản 3 điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ tàichính quy định:“Điều 85. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễnthuế…3. Thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá nhập khẩu miễn thuếa) Các hình thức thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá thuộc diện thanh lý,điều kiện thanh lý, hồ sơ thanh lý hàng hoá nhập khẩu miễn thuế của dự án có vốnđầu tư nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạtđộng xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩmcủa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.Đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để thực hiện dự án có vốn đầu tư trong nước,khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai hảiquan mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này;b) Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thực hiện tại cơ quan hải quan nơiđăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu hàng hoá miễn thuếhoặc nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp không phải đăng kýdanh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế;c) Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng:c.1) Doanh nghiệp hoặc Ban thanh lý có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mụcđích sử dụng tên gọi, ký mã hiệu, lượng hàng, số tiền thuế đã được miễn thuế tươngứng với hàng hóa cần thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thuộc tờ khai hàng hóanhập khẩu số, ngày, tháng, năm gửi cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóanhập khẩu hàng hóa miễn thuế;1 c.2) Trường hợp xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo loạihình tương ứng;c.3) Trường hợp nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu huỷ thìphải thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo hướng dẫn tạiĐiều 21 Thông tư này. Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo loại hình nhập khẩutương ứng; chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thờiđiểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tụcnhập khẩu miễn thuế doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhậpkhẩu.Trường hợp nhượng bán cho doanh nghiệp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu thìhàng hóa miễn thuế phải được trừ vào Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế đãđược cấp của doanh nghiệp được chuyển nhượng;c.4) Khi tiêu huỷ, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của cơ quanquản lý môi trường”.Theo quy định trên, công ty phải có văn bản gửi cơ quan hải quan về việc thanh lý tàisản, trong đó nêu rõ hình thức thanh lý là xuất khẩu ra nước ngoài (xuất trả hoặc xuấtbán) và mở tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hoá. Loại hình xuất khẩu là B13 - Xuấtkhẩu hàng đã nhập khẩu.2. Trường hợp máy móc, thiết bị là hàng hoá nhập khẩu đã thực hiện đầy đủnghĩa vụ thuế.Đối với hàng hóa nhập khẩu đã thực hiện nộp đầy đủ các loại thuế tại thời điểm nhậpkhẩu thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự quyết định việc thanh lý. Trườnghợp xuất khẩu ra nước ngoài (xuất trả hoặc xuất bán) thì mở tờ khai hải quan xuấtkhẩu. Loại hình xuất khẩu là B13 - Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2