Tạm nhập tái xuất mượn máy móc thiết bị Lưu

692 1 24/04/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi là công ty chế xuất, trước đây có thuê máy móc phục vụ sản xuất từ công ty mẹ và nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất. Nay một công ty thứ 3 ở nước ngoài sẽ sở hữu các máy móc thiết bị này và sẽ cho công ty chúng tôi mượn (không trả tiền thuê). Hình thức vẫn là tạm nhập tái xuất. Xin cho biết chúng tôi có được phép chuyển đổi như trên không. Nếu được phép thì thủ tục thực hiện như thế nào.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18718:Chúng tôi là công ty chế xuất, trước đây có thuê máy móc phục vụ sản xuất từ công tymẹ và nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất. Nay một công ty thứ 3 ở nướcngoài sẽ sở hữu các máy móc thiết bị này và sẽ cho công ty chúng tôi mượn (không trảtiền thuê). Hình thức vẫn là tạm nhập tái xuất. Xin cho biết chúng tôi có được phépchuyển đổi như trên không. Nếu được phép thì thủ tục thực hiện như thế nào. Ngày gửi: 21/04/2017 - Trả lời: 25/04/2017Tên doanh nghiệp: Công Ty Spitfire Controls (Việt Nam).Địa chỉ: Số 13, lô 103/4, đường 5, KCN AMATA, Biên Hòa, Đồng Nai - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Trường hợp của Công ty, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan để làm thủ tục tái xuấtsố máy móc trên cho Công ty mẹ theo quy định hay tái xuất vào kho ngoại quan. Sauđó, Công ty làm thủ tục nhập khẩu theo hình thức tạm nhập- tái xuất số máy móc trêntừ Công ty thứ 3 theo hợp đồng thuê mượn mới.Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quannơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.1