Tạm nhập tái xuất máy móc thiết bị trên 10 năm Lưu

769 11 10/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Cty có lô hàng nhập máy đã qua sử dụng ( bao gồm các loại máy trên dưới 10 năm). Theo thông tư 23/2015/TT-BKHCN cty ko đc phép nhập để tạo TSCĐ cho các loại máy có tuổi đời trên 10 năm.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18523:Cty có lô hàng nhập máy đã qua sử dụng ( bao gồm các loại máy trên dưới 10 năm).Theo thông tư 23/2015/TT-BKHCN cty ko đc phép nhập để tạo TSCĐ cho các loạimáy có tuổi đời trên 10 năm. Vậy hướng giải quyết tốt nhất cho lô hàng này vì lô hàngnày đã cập cảng Hải Phòng đang chờ hoàn tất thủ tục.1) Bên e có được phép tạm nhậpG12 và tái xuất theo thời hạn quy định ko? 2) TH Cty từ chối nhập các máy ko đcphép nhập khẩu theo quy định và tái xuất trả shipper thì bên e có được phép kéo cáccont còn lại (không chứa số máy cấm nhập) về nhà máy ko? Thủ tục tiến hành như thếnào? Ngày gửi: 11/03/2017 - Trả lời: 20/03/2017Tên doanh nghiệp: HANNAM INCĐịa chỉ: KCn Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc - Email:ngoclan1182@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Vướng mắc 1 -Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 củaBộ Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Thông tư 23) quy định như sau:“…2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiếtbị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sau đây:b) Tạm nhập, tái xuất (trừ trường hợp tạm nhập, tái xuất thực hiện các hợp đồng giacông; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư); tạmxuất, tái nhập;…”.” …-Căn cứ điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa họcvà Công nghệ quy định:“Điều 6. Yêu cầu cụ thể1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốcgia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêuchuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.Căn cứ khoản 2 điều 54 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chínhphủ quy định:1 “Điều 54. Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ công việctrong thời hạn nhất định…2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất:a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;Trường hợp thực hiện khai trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại Điểm e Khoản2 Điều 25 Nghị định này, người khai hải quan phải nộp 02 bản chính tờ khai hảiquan;b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đườnghàng không, đường sắt (trừ trường hợp hàng hóa do người nhập cảnh mang theođường hành lý): 01 bản chụp;c) Văn bản về việc tham gia các công việc nêu tại Khoản 1 Điều này: 01 bản chụp;d) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quyđịnh của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.”Như vậy, đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, khi tạm nhập theo hình thức tạmnhập tái xuất để phục vụ công việc trong thời gian nhất định trên 10 năm kể từ khi sảnxuất sẽ không được nhập khẩu, kể cả trường hợp máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạoTSCĐ.2. Vướng mắc 22.1. Đối với lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩuCăn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tàichính quy định:“a) Hàng hóa mà chủ hàng hóa tuyên bố từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việctừ bỏ.Không thừa nhận việc chủ hàng hóa từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏđối với hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.Trong trường hợp hàng hóa không có dấu hiệu vi phạm pháp luật:-Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015của Bộ Tài chính quy định:“Điều 52. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu2. Đối với hàng hoá nhập khẩu:d) Trường hợp hàng hóa đưa ra khu vực giám sát hải quan không đăng ký tờ khai hảiquan:2 ....d.3) Hàng hóa nhập khẩu đã đưa vào khu vực giám sát hải quan phải tái xuất nhưhàng gửi nhầm lẫn, hàng thất lạc, hàng nhập khẩu nhưng chủ hàng có văn bản khôngnhận hàng, đề nghị được tái xuất:d.3.1) Trách nhiệm của người vận tải hoặc chủ hàng: Có văn bản gửi Chi cục Hảiquan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa, nêu lý do nhầm lẫn, thất lạc hoặc lý do khôngnhận hàng, đề nghị được tái xuất. Trong văn bản nêu rõ số vận tải đơn, dự kiến thờigian xuất, cửa khẩu xuất, phương tiện vận tải xuất…d.3.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa:Trên cơ sở văn bản đề nghị của người vận tải/chủ hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩuthực hiện:d.3.2.1) Tiếp nhận hồ sơ lô hàng;d.3.2.2) Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan thì kiểm tra thực tế toànbộ lô hàng.Nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa phù hợp với nội dung trên vận tải đơn và khôngcó thông tin khác thì xem xét chấp thuận đề nghị tái xuất lô hàng. Nếu kết quả kiểmtra không đúng với nội dung trên vận tải đơn, hoặc có thông tin khẳng định lô hàng cóvi phạm thì xử lý theo quy định”.Theo nội dung hướng dẫn trên, đối với hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu thì chủhàng có văn bản không nhận hàng, đề nghị được tái xuất gửi Chi cục Hải quan cửakhẩu nơi lưu giữ hàng hóa, nêu lý do không nhận hàng, đề nghị được tái xuất. Trongvăn bản nêu rõ số vận tải đơn, dự kiến thời gian xuất, cửa khẩu xuất, phương tiện vậntải xuất.Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan thì cơ quan Hải quan kiểmtra thực tế toàn bộ lô hàng. Nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa phù hợp với nộidung trên vận tải đơn và không có thông tin khác thì cơ quan Hải quan xem xét chấpthuận đề nghị tái xuất lô hàng. Nếu kết quả kiểm tra không đúng với nội dung trên vậntải đơn, hoặc có thông tin khẳng định lô hàng có vi phạm thì xử lý theo quy định.2.2. Đối với những lô hàng đủ điều kiện nhập khẩuĐối với những lô hàng hoá đủ điều kiện nhập khẩu, công ty làm thủ tục nhận hàng nhưđối với các trường hợp thông thường khác và cần có đề nghị gửi Chi cục Hải quanquản lý làm cơ sở xử lý.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3