Tạm nhập tái xuất máy móc thiết bị doanh nghiệp chế xuất Lưu

598 6 23/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty Nagae Việt Nam là Doanh nghiệp chế xuất. Để phục vụ nhu cầu sản xuất xuất khẩu sắp tới công ty có dự định thuê - mượn một số máy móc thiết bị của công ty mẹ bên Nhật Bản. Nội dung thiết bị máy móc:

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18570:Công ty Nagae Việt Nam là Doanh nghiệp chế xuất. Để phục vụ nhu cầu sản xuấtxuất khẩu sắp tới công ty có dự định thuê - mượn một số máy móc thiết bị của công tymẹ bên Nhật Bản. Nội dung thiết bị máy móc:- Máy gia công trung tâm (máy CNC), máy mới 100%,- Số lượng 4 máy,- Xuất xứ nhật bảnVậy cho công ty hỏi:- Công ty có thể làm thủ tục thuê-mượn được không?- Nếu được thì làm thủ tục như thế nào?- Thời gian thuê -mượn có bị hạn chế không?- Có bị áp thuế không?Ngày gửi: 24/03/2017 - Trả lời: 29/03/2017Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Nagae Việt NamĐịa chỉ: Lot J10, KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về thủ tục hải quanCăn cứ khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 điều 50 Nghị định08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:“Điều 50. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn,mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thựchiện dự án, thử nghiệm1. Hồ sơ hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạmnhập - tái xuất:a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đườnghàng không, đường sắt: 01 bản chụp;c) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quyđịnh của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.…3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặcChi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án. Đối với máy móc, thiết bị, phương tiệnthi công, khuôn mẫu tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ hợp đồng giacông, sản xuất xuất khẩu, hoạt động của doanh nghiệp chế xuất thì thực hiện thủ tục1 tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ gia công, sản xuấthàng xuất khẩu.4. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này.5. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận củathương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợp cần kéodài thời hạn tạm nhập, tạm xuất để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thửnghiệm theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan có văn bản thông báocho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.Trường hợp quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất,tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.6. Trường hợp doanh nghiệp tạm nhập, tạm xuất có văn bản đề nghị bán, cho, tặngmáy móc, thiết bị, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - táinhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm thì phải làm thủtục hải quan theo quy định tại Mục 5 Chương này”.Như vậy, thủ tục hải quan đối với hoạt động thuê, mượn máy móc để phục vụ hoạtđộng của doanh nghiệp thực hiện theo loại hình tạm nhập – tái xuất quy định tại điểu50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.Thời hạn tạm nhập – tái xuất thực hiện theo thoả thuận giữa công ty và công ty mẹ vàphải đăng ký với cơ quan hải quan.2. Về chính sách thuế2.1. Thuế nhập khẩuCăn cứ khoản 1 điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủquy định:“Điều 13. Miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhậptrong thời hạn nhất định1. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định đượcmiễn thuế theo quy định tại khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.2.2. Thuế GTGTCăn cứ khoản 20 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT…20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu,tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đểsản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu kýkết với bên nước ngoài”.2 Như vậy, hàng hoá tạm nhập tái xuất trong thời hạn nhất định được miễn thuế nhậpkhẩu và thuế GTGT theo các quy định trên.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3