Tạm nhập tái xuất để vệ sinh sản phẩm Lưu

18 1 10/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi có nhập các bản mạch điện tử từ phía công ty chế xuất, công việc sau khi nhập về là vệ sinh bản mạch đó và kiểm tra các tính năng. Vậy 2 phía công ty sẽ mở theo loại hinh tạm xuất-tái nhập, tạm nhập-tái xuất? Nếu Cty chế xuất mở loại hình tạm xuất-tái nhập (G61, G51), vậy phía công ty chúng tôi sẽ mở theo loại hình nào

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18815:Chúng tôi có nhập các bản mạch điện tử từ phía công ty chế xuất, công việc sau khinhập về là vệ sinh bản mạch đó và kiểm tra các tính năng. Vậy 2 phía công ty sẽ mởtheo loại hinh tạm xuất-tái nhập, tạm nhập-tái xuất? Nếu Cty chế xuất mở loại hìnhtạm xuất-tái nhập (G61, G51), vậy phía công ty chúng tôi sẽ mở theo loại hình nàoNgày gửi: 09/05/2017 - Trả lời: 11/05/2017Tên doanh nghiệp: CTY YONGJIN VNĐịa chỉ: NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI, VIỆT NAM - Email : maihuong.bs9@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quyđịnh:“Điều 55. Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa1. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất:a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đườnghàng không, đường sắt: 01 bản chụp;c) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quyđịnh của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm xuất - tái nhập:a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;b) Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quyđịnh của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.4. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập: Thực hiện theo thỏa thuận củathương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan khi làm thủ tục tạmnhập, tạm xuất.5. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này”.Về mã loại hình: tham khảo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 củaTổng cục Hải quan, mã loại hình tạm nhập khẩu hàng từ DNCX sử dụng mã loại hìnhG12-Tạm nhập để tái xuất hàng sữa chữa.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1