Tạm nhập hàng lỗi về sửa chữa rồi xuất đi Lưu

139 0 10/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Doanh nghiệp chuẩn bị nhập khẩu lô hàng lỗi về sửa chữa rồi xuất đi. trước ngày 01.09 bên em vẫn đang khai thuế nhập khẩu và nộp công văn xin không thu thuế luôn. Nhưng sau ngày 01.09 thì hàng nhập về sửa chữa xuất đi được miễn thuế. Vậy hàng này khai giống như hàng SXXK đúng không ạ? Và doanh nghiệp có phải làm báo cáo quyết toán cho lô hàng này không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18810:Doanh nghiệp chuẩn bị nhập khẩu lô hàng lỗi về sửa chữa rồi xuất đi. trước ngày01.09 bên em vẫn đang khai thuế nhập khẩu và nộp công văn xin không thu thuế luôn.Nhưng sau ngày 01.09 thì hàng nhập về sửa chữa xuất đi được miễn thuế. Vậy hàngnày khai giống như hàng SXXK đúng không ạ? Và doanh nghiệp có phải làm báo cáoquyết toán cho lô hàng này không?Ngày gửi: 04/05/2017 - Trả lời: 11/05/2017Tên doanh nghiệp: Honda Lock Viet NamĐịa chỉ: Khu CN Đồng Văn II - Duy Tiên - Hà Nam - Email : Huyenntt@hondalock-vn.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quyđịnh:“Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu1. Các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt làtái nhập hàng trả lại) bao gồm:a) Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất;2. Hồ sơ hải quan:a) Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu;b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đườnghàng không, đường sắt: nộp 01 bản chụp;c) Văn bản của bên nước ngoài thông báo hàng bị trả lại hoặc văn bản của hãngtàu/đại lý hãng tàu thông báo không có người nhận hàng: nộp 01 bản chụp.3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phépnhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành).4. Cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại Khoản 1Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơkhông thu thuế theo quy định.5. Đối với hàng hóa tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng kývới cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập; Người khai hảiquan chưa phải nộp thuế trong thời hạn tái chế, nếu quá thời hạn tái chế đã đăng kýmà chưa tái xuất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.6. Thủ tục tái xuất hàng đã tái chế thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này”.1 Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1326/GSQL-GQ2 ngày 05/10/2016 của Tổng cụcHải quan thì: đối với hoạt động tái nhập sản phẩm đã xuất khẩu để sửa chữa sau đótái xuất hoặc tiêu huỷ thì công ty căn cứ các quy định tại điều 47 Nghịđịnh 08/2015/NĐ-CP để thực hiện và lưu trữ các chứng từ liên quan đến hoạt độngnày theo quy định.Như vậy, về thủ tục khai báo hải quan tái nhập đối với hàng hoá đã xuất khẩu để sửachữa sau đó tái xuất công ty thực hiện theo quy định tại điều 47 Nghịđịnh 08/2015/NĐ-CP.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2