Tái xuất sửa chữa hàng hóa thuê gia công ở nước ngoài (gia công ngược) Lưu

195 8 15/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi là doanh nghiệp FDI có thuê gia công nước ngoài việc sơn, mạ màu cho mặt phím cảm biến vân tay (gia công ngược). Giao hàng gia công: E82, Nhập lại hàng gia công xong E41 (nộp thuế với phần phí gia công). Nay 1 số sản phẩm sau khi gia công nhận lại chúng tôi phát hiện lỗi màu muốn tái xuất sửa chữa

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18855:Chúng tôi là doanh nghiệp FDI có thuê gia công nước ngoài việc sơn, mạ màu cho mặtphím cảm biến vân tay (gia công ngược). Giao hàng gia công: E82, Nhập lại hàng giacông xong E41 (nộp thuế với phần phí gia công). Nay 1 số sản phẩm sau khi gia côngnhận lại chúng tôi phát hiện lỗi màu muốn tái xuất sửa chữa và các phương án nhưsau:- TH1: Tái xuất cho khách hàng sửa chữa, khách hàng sẽ mạ lại màu, nếu đạt thì ctytôi nhập lại sản phẩm sau sửa chữa?- TH2: Tái xuất cho khách hàng sửa chữa, khách hàng sẽ tráng dung dịch loại bỏ màu(đối với hàng ko sơn mạ màu lại được) trả lại nguyên liệu cho công ty chúng tôi ?- TH3: Tái xuất cho khách hàng sửa chữa, sửa xong làm không đạt thì phải trả bù hàngcho công ty chúng tôi. Theo trường hợp này chúng tôi tái xuất theo loại hình B13 đượckhông? nhập lại hàng bù thì loại hình nào?Vậy theo trường hợp trên công ty chúng tôi sẽ mở theo loại hình nào?Tạm xuât - tái nhập G61/G51 có sử dụng cho sản phẩm , hàng hoá gia công không?Địa điểm làm thủ tục hải quan?Sản phẩm chúng tôi sẽ bán cho doanh nghiệp FDI để họ sản xuất xuất khẩu sau đóchúng tôi có được hoàn thuế phần phí gia công này không?Ngày gửi: 16/05/2017 - Trả lời: 19/05/2017Tên doanh nghiệp: SamwooemsĐịa chỉ: YP - Email : dtphoa@crucialtecvina.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về thủ tục hải quanCông ty thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại điều 68 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Cụ thể:“Điều 68. Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó táinhập khẩu trở lại Việt Nam1. Nơi làm thủ tục hải quan: Tại Chi cục Hải quan thuận tiện.2. Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công để tái chế:a) Hồ sơ hải quan gồm các chứng từ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư nàyvà văn bản nhận lại hàng để tái chế của đối tác nước ngoài: 01 bản chính;b) Thủ tục hải quan thực hiện như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu quyđịnh tại Chương II Thông tư này;1 c) Thời hạn tái chế do tổ chức, cá nhân đăng ký với cơ quan hải quan nhưng khôngquá 275 ngày kể từ ngày tạm xuất.3. Thủ tục tái nhập sản phẩm gia công đã tái chế thực hiện theo quy định tại ChươngII Thông tư này (trừ giấy phép nhập khẩu, khai thuế, kiểm tra tính thuế).Trường hợp bán sản phẩm gia công tái chế tại thị trường nước ngoài thì người khaihải quan đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mới và thực hiện thủ tục hảiquan theo quy định tại Chương II Thông tư này (trừ việc kiểm tra thực tế hàng hoá)”.2. Về loại hình xuất nhập khẩuLoại hình tạm xuất, tái nhập là G61/G513. Về chính sách thuếCăn cứ điểm a khoản 1 điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 củaChính phủ quy định:“Điều 34. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuếnhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm:a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khuphi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc ngườiđược người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu”;Trường hợp công ty nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài (đã nộp thuế đốivới phần phí gia công) sau đó bán cho doanh nghiệp khác xuất khẩu sản phẩm khôngđược hoàn thuế theo quy định trên. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.2