Tái nhập hàng đã xuất khẩu (loại hình kinh doanh) Lưu

184 1 17/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Ngày 5/9/2016 công ty mở tờ khai tái nhập sửa chữa loại hình A31 với tiền thuế 87.481.800vnd. Công ty đã không đóng thuế lô hàng trên mà làm quyết định không thu thuế số tiền thuế nêu trên vào ngày 23/9/2016 (đã có quyết định không thu thuế). Ngày 7/6/2017 sẽ là ngày đến hạn 275 ngày công ty phải tái xuất đi, nhưng đối tác không muốn nhận lại hàng này nữa nên công ty sẽ bán tại thị trường Việt Nam. Vậy trong trường hợp này, công ty phải làm thủ tục như thế nào cho tờ khai A31 đã mở và tiền thuế nhập khẩu công ty có phải đóng không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18851:Ngày 5/9/2016 công ty mở tờ khai tái nhập sửa chữa loại hình A31 với tiền thuế87.481.800vnd. Công ty đã không đóng thuế lô hàng trên mà làm quyết định khôngthu thuế số tiền thuế nêu trên vào ngày 23/9/2016 (đã có quyết định không thu thuế).Ngày 7/6/2017 sẽ là ngày đến hạn 275 ngày công ty phải tái xuất đi, nhưng đối táckhông muốn nhận lại hàng này nữa nên công ty sẽ bán tại thị trường Việt Nam. Vậytrong trường hợp này, công ty phải làm thủ tục như thế nào cho tờ khai A31 đã mở vàtiền thuế nhập khẩu công ty có phải đóng không? Ngày gửi: 16/05/2017 - Trả lời: 18/05/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ SINH LỢIĐịa chỉ: TX TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG - Email : nguyenthuy200185@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 4, khoản 5 và khoản 7 điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày21/01/2015 của Chính phủ quy định:“Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu…4. Cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại Khoản 1Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơkhông thu thuế theo quy định.5. Đối với hàng hóa tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng kývới cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập; Người khai hảiquan chưa phải nộp thuế trong thời hạn tái chế, nếu quá thời hạn tái chế đã đăng kýmà chưa tái xuất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.…7. Xử lý hàng tái chế không tái xuất được:a) Đối với sản phẩm tái chế là hàng gia công: Làm thủ tục hải quan để tiêu thụ nộiđịa hoặc tiêu hủy;b) Đối với sản phẩm tái chế không phải là hàng gia công thì chuyển tiêu thụ nội địanhư hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa…”Như vậy, đối với hàng tái nhập để tái chế nhưng không tái xuất được công ty làm thủtục chuyển tiêu thụ nội địa.Căn cứ khoản 3 điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa1. Nguyên tắc thực hiện:…d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộpthuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.1 2. Trách nhiệm của người khai hải quan:…b) Kê khai, nộp đủ thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới và ghi rõ số tờ khaihải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũ, hình thức thay đổi mục đích sử dụnghoặc chuyển tiêu thụ nội địa vào ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặcô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy….”Như vậy, khi chuyển tiêu thụ nội địa, công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theoquy định trên tờ khai mới.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2