Tái nhập hàng đã xuất khẩu không đạt chất lượng để tái chế Lưu

4 0 09/02/2021 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
công ty gia công cho đối tác nước ngoài về may mặc, hiện chúng tôi có 1 lô hàng cần nhập về để tái chế do hàng ko đạt chất lượng nhưng những mã sản phẩm này thuộc hợp đồng đã thanh khoản, vậy công ty chúng tôi sẽ nhập về theo loại hình nhập đầu tư kinh doanh?

Bình luận

Thông tin bài viết

HÀNG TẠM NHẬP TÁI CHẾCâu hỏi: 23409:công ty gia công cho đối tác nước ngoài về may mặc, hiện chúng tôi có 1 lô hàng cầnnhập về để tái chế do hàng ko đạt chất lượng nhưng những mã sản phẩm này thuộchợp đồng đã thanh khoản, vậy công ty chúng tôi sẽ nhập về theo loại hình nhập đầu tưkinh doanh?Ngày gửi: 25/01/2021 - Trả lời: 29/01/2021Tên doanh nghiệp: UNICO GLOBAL VN CO., LTDĐịa chỉ: THUONG HAMLET, TAN AN TOWN, YEN DUNG DISTRICT, BACGIANG PROVINCE - Email : hathithuy27@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ khoản 4 và 5 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 củaChính phủ quy định:“Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu1. Các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt làtái nhập hàng trả lại) bao gồm:a) Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất;…4. Cơ quan Hải quan không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại Khoản1 Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồsơ không thu thuế theo quy định.5. Đối với hàng hóa tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng kývới cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập; Người khai hảiquan chưa phải nộp thuế trong thời hạn tái chế, nếu quá thời hạn tái chế đã đăng kýmà chưa tái xuất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế8. Trường hợp hàng hóa tái nhập là sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyênliệu, vật tư nhập khẩu; hàng hóa kinh doanh thuộc đối tượng được hoàn thuế nhậpkhẩu thì cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tái nhập phải thông báo cho cơ quan hảiquan nơi làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu biết (nếu là hai cơ quan hải quan khácnhau) về các trường hợp nêu tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 và trường hợp không táixuất được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này hoặc trường hợp nêu tại Khoản 7Điều này hoặc trường hợp quá thời hạn nêu tại Khoản 5 Điều này để xử lý thuế theoquy định...”Loại hình tờ khai công ty tham khảo hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCStại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 theo mã A31.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khaiđể được hướng dẫn cụ thể.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng kýtờ khai hay với cơ quan chuyên ngành để được hướng dẫn cụ thể.2