Sửa chữa hàng hóa trong khu ngoại quan Lưu

27 2 20/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Nhà cung cấp này đã nhập hàng về kho ngoại quan, tuy nhiên trước khi giao hang cho Công ty tôi, Nhà cung cấp muốn sửa chữa lô hàng đó để đạt yêu cầu chất lượng trước khi giao hàng, nhưng vì hàng hóa trong kho ngoại quan nên Nhà cung cấp trình bày với Công ty rang họ không thể xuất hàng mang đi sửa, vậy kính đề nghị Cục Hải quan hướng dẫn Nhà cung cấp có được phép làm thủ tục hải quan để xuất hàng đi sửa không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18531:Công ty tôi là DNCX có mua hàng của nhà cung cấp trong nước, tuy nhiên nhà cungcấp này lại mua hàng ở nước ngoài và bán lại cho Công ty tôi. Nhà cung cấp này đãnhập hàng về kho ngoại quan, tuy nhiên trước khi giao hang cho Công ty tôi, Nhàcung cấp muốn sửa chữa lô hàng đó để đạt yêu cầu chất lượng trước khi giao hàng,nhưng vì hàng hóa trong kho ngoại quan nên Nhà cung cấp trình bày với Công ty ranghọ không thể xuất hàng mang đi sửa, vậy kính đề nghị Cục Hải quan hướng dẫn Nhàcung cấp có được phép làm thủ tục hải quan để xuất hàng đi sửa không?Ngày gửi: 13/03/2017 - Trả lời: 21/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải PhòngĐịa chỉ: Khu CN Nomura Hải Phòng - Email : nguyen.hoanggiang@ge.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 83 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:“Điều 83. Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quanChủ hàng hóa gửi kho ngoại quan trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho chủ khongoại quan hoặc đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện các dịch vụ sau đối với hànghóa gửi kho ngoại quan:1. Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hàng hóa; phân loại phẩm cấp hànghóa, bảo dưỡng hàng hóa.2. Lấy mẫu hàng hóa để phục vụ công tác quản lý hoặc làm thủ tục hải quan.3. Chuyển quyền sở hữu hàng hóa.4. Riêng đối với kho ngoại quan chuyên dùng chứa hóa chất, xăng dầu, nếu đáp ứngyêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và yêu cầu quản lý nhà nước chuyên ngành cóliên quan được phép pha chế, chuyển đổi chủng loại hàng hóa”.Như vậy, hàng hoá gửi kho ngoại quan thì chủ hàng chỉ được thực hiện các dịch vụtheo quy định trên. Hiện không cò quy định hàng hoá gửi kho ngoại quan xuất kho đểsửa chữa sau đó nhập lại kho ngoại quan.Trường hợp nhà cung cấp muốn thực hiện sửa chữa hàng hoá trước khi bán hàng chocông ty thì nhà cung cấp phải thực hiện thủ tục hải quan xuất kho ngoại quan để nhậpkhẩu vào nội địa và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế. Sau khi hoàn thành thủtục hải quan, nhà cung cấp thực hiện sửa chữa và làm thủ tục hải quan xuất bán hànghoá cho DNCX.Hồ sơ thủ tục xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa thực hiện theo quy địnhtại khoản 4 điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.Cụ thể:1 Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan...4. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địahoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan:a) Trách nhiệm của người khai hải quan:a.1) Cập nhật thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan vào phần mềm quản lý hànghóa nhập, xuất kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan và chia sẻ các thông tin trênvới cơ quan hải quan để quản lý, theo dõi;a.2) Thực hiện các công việc theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 52 Thông tư nàytại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan”.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2