Xuất Nhập Khẩu Thực Chiến Phạm Ngọc Anh phiên bản 2021

Hướng dẫn TỰ HỌC Xuất Nhập Khẩu thực tế từ con số 0 và hỗ trợ HỌC TẬP, THAM KHẢO, TRA CỨU đối với mọi nhân viên, doanh nghiệp ngành...

Tổng cục Hải quan hướng dẫn “hậu kiểm” theo Nghị định 59 và Thông tư 39

Tổng cục Hải quan vừa có công văn 3352/TCHQ-KTSTQ hướng dẫn các cục hải quan địa phương thực hiện thống nhất trong việc thực hiện văn bản pháp luật liên...

Quyết định 3044/QĐ-BCT ngày 04 tháng 08 năm 2017 Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời

Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời là phân bón vô cơ phức hợp hoặc hỗn hợp thuộc các mã HS như sau: 3105.10.20;...

Quy định mới về Điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa

Theo đó, để được cấp mã số kinh doanh TN-TX thực phẩm đông lạnh, hàng đã qua sử dụng và hàng có thuế TTĐB doanh nghiệp phải đáp ứng điều...

Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 2017

Ngày 27/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2017/TT-BTC quy định Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thí điểm nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ 16/10/2017

Ngày 08/8/2017, Tổng cục Hải quan (TCHQ) ban hành Công văn 5273/TCHQ-TXNK về triển khai Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan...

Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định các trường hợp hàng hóa bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu

Đây là nội dung nổi bật tại Luật Quản lý ngoại thương 2017 được Quốc Hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2017. Theo đó, hàng hóa thuộc một trong các...

Công văn 5003/TCHQ-GSQL ngày 27/07/2017 Giải đáp vướng mắc về nơi làm thủ tục hải quan

Theo đó, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu sẽ được thực hiện thủ tục hải...