Sử dụng sản phẩm lỗi của doanh nghiệp chế xuất phục vụ cho mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp chế xuất đó Lưu

99 1 24/03/2020 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Đối với vài loại sản phẩm ( hình dạng mặt phẳng, tấm) bị lỗi không thể sửa được, nếu tiêu hủy thì lãng phí , nên công ty chúng tôi muốn tận dụng những tấm mặt phẳng này dùng để làm tấm vách ngăn giữa các phòng cắt , hoặc tận dụng làm mặt đỡ trong các kệ đựng đồ dùng tại nhà xưởng của công ty.

Bình luận

Thông tin bài viết

Thông tin đơn vị gửi yêu cầuTên: công ty TNHH Nitto Jokaso Việt NamCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Kiểm tra sau thông quanTiêuđề:Sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất phục vụ cho mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp chế xuất đóCâu hỏi:Kính gửi tổ tư vấnCông ty chúng tôi là công ty chế xuất EPE 100% vốn của Nhật, nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài để sản xuất những sản phẩm nhựa composite rồi xuất đi Nhật, công ty chúng tôi xin được gửi đến tổ tư vấn câu hỏi như sau :Đối với vài loại sản phẩm ( hình dạng mặt phẳng, tấm) bị lỗi không thể sửa được,nếu tiêu hủy thì lãng phí , nên công ty chúng tôi muốn tận dụng những tấm mặt phẳng này dùng để làm tấm vách ngăn giữa các phòng cắt , hoặc tận dụng làm mặt đỡ trong các kệ đựng đồ dùng tại nhà xưởng của công ty,đối với nghiệp vụ kế toán thì những hàng lỗi có thể sử dụng cho mục đích nhà xưởng ( bằng hạch toán giảm hàng toàn kho, tăng chi phí công cụ dụng cụ/ chi phí sản xuất ....), nhưng về phía hải quan, những hàng lỗi này chưa được xuất bántheo hình thức E42 nên nguyên liệu nhập về không được trừ lùi , vì thế sẽ có sự chệnh lệch việc sử dụng nguyên liệu của Hải Quan và Kế Toán (thực tế) , vậy cho tôi được hỏi trong trường hợp này, về chứng từ hải quan nên phải được xử lý như thé nào ?Tôi xin chân thành cảm ơnNội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lờiĐơn vị phụ trách:Cục Giám sát quản lý về hải quanNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:Đề nghị Công ty nghiên cứu và căn cứ quy định tại các Điều của Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính như sau:“Điều 74. Quy định chun¬g đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:1 a) Hàng hóa mua, bán, thuê, mượn giữa các DNCX với nhau. Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công giữa các DNCX thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Thông tư này;b) Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòngvà sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;d) Hàng hóa của các DNCX thuộc một tập đoàn hay hệ thống công ty tại Việt Nam, cóhạch toán phụ thuộc;đ) Hàng hóa đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: kiểm tra, phân loại, đóng gói, đóng gói lại.Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bánhàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa.2. Hàng hóa DNCX nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu theo quy định như hàng hóa nhập khẩu không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất thì khi trao đổi, mua bán hàng hóa này với doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan.Hàng hóa DNCX mua từ nội địa và đã nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất thì hoạt động mua bán này không phải làm thủ tục hải quan. Trường hợp DNCX mua từ nội địa các loại hàng hóa có thuế suất thuế xuất khẩu thì phải làm thủ tục hải quan trừ trường hợp hàng hóa này được sử dụng làm nguyên liệu, vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất của DNCX (Ví dụ: than đá sử dụng trong quá trình đốt lò phục vụ sản xuất của DNCX).”51. Điều 75 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 75. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý phế liệu, phếphẩm, phế thải của DNCX1. Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX, hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, hàng tiêu dùng nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu của DNCX.Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này. Người khai hải quan phải khai đầy đủ thông tin tờ khai hải quan trên Hệ thống trừ thông tin về mức thuế suất và số tiền thuế.Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX;nhà thầu nhập khẩu thực hiện khai tờ khai hải quan nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, chỉ tiêu “Phần ghi chú” khai thông tin số hợp đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 16 Thông tư này và ngay khi được thông quan hàng hóa phải đưa trực tiếp vào DNCX. Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng thầu, DNCX và nhà thầu nhập khẩu báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ 2 quan hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 20/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.2. Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa: DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này.3. Đối với hàng hóa mua, bán giữa hai DNCX: Trường hợp lựa chọn làm thủ tục hải quan thì thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này.4. Xử lý phế liệu, phế phẩm của DNCXa) Đối với phế liệu, phế phẩm được phép bán vào thị trường nội địa: Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này, theo đó DNCX làm thủ tục xuất khẩu và doanh nghiệp nội địa mở tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tương ứng;b) Đối với phế liệu, phế phẩm được phép xuất khẩu ra nước ngoài: DNCX thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định tại Chương II Thông tư này.5. Việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm của DNCX thực hiện theo quyđịnh tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư này.6. Đối với hàng hóa của DNCX đã xuất khẩu phải tạm nhập để sửa chữa, bảo hành sauđó tái xuất thực hiện như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng bị trả lại theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.7. DNCX thực hiện xử lý phế thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. DNCX có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.”Đề nghị Công ty tham khảo để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Công ty có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trênCổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.Trân trọng!3