[SONG NGỮ] Hợp đồng nhập khẩu Trang thiết bị bảo hộ lao động Lưu

3288 50 05/07/2018 Đăng bởi : Admin 6 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu hợp đồng song ngữ Anh - Việt, nhập khẩu Trang thiết bị bảo hộ lao động, Thanh toán hết 50% giá trị đơn hàng sau khi nhận đủ, và đúng số lượng hàng đã đặt. Thanh toán hết số tiền còn lại sau 30 ngày

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh PhúcSOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence-Freedom-Happiness--------------0o0-------------HỢP ĐỒNG MUA BÁNSALES CONTRACTV/v: Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động.Ref: supplying equipments for labour protection Số/Number: …Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa ViệtNam thông qua ngày 14/6/2005;Pursuant to Civil Code No. 33/2005/QH11 by National Assembly of Socialist Republic of Vietnampromulgated on June 14th, 2005;Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa ViệtNam thông qua ngày 14/6/2005;Pursuant to Law on Trading No. 36/2005/QH11 by National Assembly of Socialist Republic ofVietnam promulgated on June 14th, 2005;Căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng Pursuant to agreement of parties participating in this contract Hôm nay, ngày 7 tháng 4 năm 2015Today, on date…..Tại địa điểm: Hà Nội, Việt NamIn:Chúng tôi gồm:We include Bên A (Bên Mua):Party A (Buyer):- Tên doanh nghiệp: CTY TNHH SANBOO VIỆT NAMName of enterprise SANBOO VIETNAM COMPANY LIMITED - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nguyên Hanh – Xã Văn Tự - Huyện Thường Tín – TP. Hà NộiAddress of head officeNguyen Hanh Hamlet – Van Tu Commune – Thuong Tin District, Hanoi City1 - Điện thoại & Fax: 0466836467- Telephone & Fax- Tài khoản số: 102010001854417Account No.- Mở tại: Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hoàng Mai – TP Hà NộiOpened in Vietinbank – Hoang Mai Branch, Hanoi City- Mã số thuế: 0106203930Tax code- Đại diện là: Ông Nguyễn Tiến Lộc Chức vụ: Giám ĐốcReprensetative Mr. Nguyen Tien Loc Position : Director Bên B (Bên Bán):Party B (Seller)- Tên doanh nghiệp: R&B BUSINESS PTE LTDName of enterprise- Địa chỉ trụ sở chính: Address of head office - Điện thoại: 62214789Telephone :- Tài khoản số:Account No. - Mã số thuế : Tax code :- Đại diện là: Representative : HAI BÊN THỐNG NHẤT NỘI DUNG HỢP ĐỒNG NHƯ SAU:BOTH PARTIES AGREE WITH CONTENT OF CONTRACT AS FOLLOWS:ĐIỀU 1: NỘI DUNG GIAO DỊCHARTICLE 1: CONTENT OF TRANSACTION- Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua trang thiết bị bảo hộ lao động theo bảng“PROFORMA INVOICE” R000001/ ngày:07-04-2015Party B agrees to sell and Party A agrees to purchase equipment of labour protection asfollows “PROFORMA INVOICE” R000001/ Date: 07-04-2015ĐIỀU 2: CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA VÀ BẢO HÀNH2 ARTICLE 2 : GOODS QUALITY AND WARRANTY - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. The goods are 100% brand new and unused - Bên A xin cam kết tất cả hàng hóa cung cấp đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như hàng mẫu đã được hai bên thông thất và được kiểm chứng trước khi giao hàng.Party A undertakes that all goods supplied ensure quality standards as sample agreed by both parties and tested before delivery.ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC, THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁNARTICLE 3: PAYMENT METHOD, TERM AND CONDITIONS3.1. Phương thức thanh toánPayment method- Thanh toán hết 50% giá trị đơn hàng sau khi nhận đủ, và đúng số lượng hàng đã đặt. Thanh toán hết số tiền còn lại sau 30 ngày.Payment shall be implemented with 50% of order value after being received adequately in accordance with quality of goods ordered. Payment of remaining amount shall be implemented after 30 days- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng (VNĐ) hoặc Dollar Mỹ (USD)Payment currency: Vietnamese dong (VND) or US Dollar (USD)3.2. Điều kiện thanh toánPayment condition- Bên mua nhận đủ hàng như đã thỏa thuận Buyer receives enough goods in accordance with agreement ĐIỀU 4: GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂNARTICLE 4: DELIVERY AND TRANSPORT - Bên B có trách nhiệm giao hàng cho bên A tại cảng Chùa Vẽ Hải PhòngParty B takes responsibility for delivering to Party A at Chua Ve Port, Hai Phong- Khi giao hàng, bên B cung cấp cho bên A phiếu xuất kho (hoặc phiếu giao hàng) ghi rõ tên sản phẩm, quy cách, số lượng sản phẩm.After delivery, Party B provide to Party A with delivery order with name of goods, mode and quantity of goods. - Bên A cử người đo khối lượng cụ thể, kiểm tra quy cách sản phẩm, xác nhận vào phiếu giao hàng;Party A assigns person to measure detailed quantity, investigate goods mode, confirm in delivery order;3