Số lần gia hạn tờ khai tạm nhập tái xuất Lưu

588 6 12/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty có tờ khai tạm nhập tái xuất đã được gia hạn thời hạn tạm nhập một lần và thời hạn tái xuất đã gần đến. Công ty muốn tiếp tục gia hạn có được không. Đề nghị hướng dẫn văn bản pháp luật quy đinh chi tiết về số lần gia hạn tạm nhập tái xuất của tờ khai.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18681: Công ty có tờ khai tạm nhập tái xuất đã được gia hạn thời hạn tạm nhập một lần vàthời hạn tái xuất đã gần đến. Công ty muốn tiếp tục gia hạn có được không. Đề nghịhướng dẫn văn bản pháp luật quy đinh chi tiết về số lần gia hạn tạm nhập tái xuất củatờ khai.Ngày gửi: 13/04/2017 - Trả lời: 18/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần vận tải toàn cầu Việt namĐịa chỉ: Hà Nội - Email : legiang.vgt@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Đối với trường hợp kinh doanh tạm nhập – tái xuất, thủ tục gia hạn thực hiện theoquy định tại điểm b khoản 4 điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015của Bộ Tài chính. Cụ thể:“Điều 82. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất4. Thời hạn lưu giữb) Trường hợp thương nhân cần kéo dài thời hạn lưu lại tại Việt Nam thì có văn bảnđề nghị gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục tạm nhập hàng hóa, Chi cụctrưởng Chi cục Hải quan xem xét, chấp nhận ký, đóng dấu Chi cục trên văn bản đềnghị của thương nhân và trả lại thương nhân để làm thủ tục tái xuất hàng hóa; lưu hồsơ hải quan 01 bản chụp. Việc gia hạn được thực hiện không quá 02 lần cho mỗi lôhàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, mỗi lần không quá 30 ngày”;Như vậy, đối với trường hợp kinh doanh tạm nhập – tái xuất, việc gia hạn được thựchiện không quá 02 lần cho mỗi lô hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, mỗi lần khôngquá 30 ngày.Trường hợp hàng hóa tạm nhập tái xuất quy định tại Điều 49, Điều 50 Nghị địnhsố 08/2015/NĐ-CP, việc gia hạn thời gian tạm nhập được thực hiện theo quy định tạikhoản 2 điều 49 và khoản 5 điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Cụ thể:“Điều 49. Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thứcquay vòng tạm nhập, tạm xuất2. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận củathương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục. Trườnghợp thương nhân với bên đối tác thỏa thuận kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất thìtrước khi hết thời hạn đã đăng ký, người khai hải quan có văn bản thông báo và nộpkèm văn bản thỏa thuận gia hạn tạm nhập, tạm xuất cho Chi cục Hải quan nơi làmthủ tục. Quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất đã đăng ký, nếu thương nhân chưa tái xuất,tái nhập hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.1 Điều 50. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn,mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thựchiện dự án, thử nghiệm5. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏathuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợpcần kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dựán, thử nghiệm theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan có văn bảnthông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất”.Theo quy định trên, không quy định cụ thể số lần công ty được gia hạn thời gian táixuất.- Đối với các trường hợp tạm nhập, tái xuất quy định tại điều 51, điều 52, điều 53, điều54, điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì không có quy định cho phép gia hạn vàcơ quan có thẩm quyền gia hạn. Do đó, công ty phải tái xuất hàng hoá theo đúng thờihạn đã đăng ký với cơ quan hải quan.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2