Shipper trên CO form E Lưu

298 2 01/06/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi có câu hỏi như sau: Khách hàng A (VietNam) nhập khẩu của khách hàng B tại Trung Quốc, Shipper trên Bill thì B đứng tên nhưng C/O form E thi Shipper là 1 đơn vị C đứng tên, tại ô số 7 trên C/O form E có thể hiện thong tin của B, B và C cùng quốc gia Trung Quốc, trường hợp này C/O có hợp lệ không, theo Thông tư Nghị định nào?

Từ khóa : Shipper trên C/O

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18913:Chúng tôi có câu hỏi như sau: Khách hàng A( VietNam) nhập khẩu của khách hàng Btại Trung Quốc, Shipper trên Bill thì B đứng tên nhưng C/O form E thi Shipper là 1đơn vị C đứng tên, tại ô số 7 trên C/O form E có thể hiện thong tin của B, B và C cùngquốc gia Trung Quốc, trường hợp này C/O có hợp lệ không, theo Thông tư Nghị địnhnào?Ngày gửi: 19/05/2017 - Trả lời: 02/06/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH VinatrasĐịa chỉ: 208 Nguyễn Trãi, Q1, TPHCM - Email : ricardo@vinatras.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ Điều 23 Phụ lục 2 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của BộCông Thương quy định:Cơ quan Hải quan bên nhập khẩu phải chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóađơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặcbởi một nhà xuất khẩu ACFTA đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng cácquy định về xuất xứ trong Phụ lục 1 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM. Số hóa đơn bênthứ ba phải được ghi trên Ô số 10 của C/O mẫu E. Nhà xuất khẩu và người nhận hàngphải có trụ sở đặt tại các Bên tham gia hiệp đinh; bản sao của hóa đơn bên thứ baphải được nộp cùng với C/O mẫu E cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu.- Tại công văn 12149/BCT-XNK ngày 14/12/2012 của Bộ Công Thương về hóa đơnbên thứ ba trong ACFTA có hướng dẫn như sau:“Hóa đơn Bên thứ ba” là hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụsở tại một Nước thứ ba (trong hoặc ngoài ACFTA) hoặc bởi một nhà xuất khẩu có trụsở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định ACFTA là đại diện cho công ty đó. Nước thứ balà Nước/Vùng lãnh thổ phát hành hóa đơn mà không phải là Nước/Vùng lãnh thổ xuấtkhẩu/nhập khẩu.”.- Căn cứ hướng dẫn tại mục số 10, mặt sau phần “overleaf note” của C/O mẫu E vàđiểm d, mục 14 phần hướng dẫn kê khai tại ô số 13 C/O mẫu E theo phụ lục 4 banhành kèm Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương quyđịnh:Trường hợp hóa đơn phát hành tại bên thứ 3 theo quy định tại Điều 23, phụ lục 2 thìđánh dấu vào ô “Third Party Invoicing”, số hóa đơn phải được ghi rõ tại ô số 10, têncông ty phát hành hóa đơn và tên nước mà công ty này đặt trụ sở tại nước đó phảiđược ghi rõ tại ô số 7.Theo như công ty trình bày, trên C/O mẫu E, shipper là đơn vị C đứng tên. Tuy nhiên,C/O mẫu E không có ô điền thông tin về shipper.1 Căn cứ các quy định trên, trường hợp trên ô số 1 của C/O mẫu E ( Exporter business’sname…) là đơn vị C đứng tên. Tại ô số 7 của C/O có thể hiện tên Công ty B và nướcnước mà công ty này đặt trụ sở, ô số 10 có thể hiện số hoá đơn thương mại do Công tyB phát hành cho Công ty A (Việt Nam), ô số 13 có đánh dấu vào mục “Third PartyInvoicing” thì C/O mẫu E mới hợp lệ.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2