Quyết định 957/QĐ-BCT năm 2017 Áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông) Lưu

14 0 20/03/2017 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 957/QĐ-BCT năm 2017 Áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông)

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 957/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐMẶT HÀNG THÉP HÌNH CHỮ H CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂNTRUNG HOA (BAO GỒM CẢ HỒNG KÔNG)Áp dụng đến hết ngày 02 tháng 8 năm 2017BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy banThường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩuvào Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số mặt hàng thép hìnhchữ H nhập khẩu vào Việt Nam, được phân loại theo mã HS 7216.33.00, 7228.70.10và 7228.70.90, có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông)(mã vụ việc AD03), với nội dung chi tiết trong Thông báo kèm theo Quyết định này.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày được ban hành.Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng cácđơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ: TC, NG, TTTT;- Các Thứ trưởng;BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh1 - Tổng cục Hải quan;- Các Cục/Vụ: CNNg, XNK, ĐB;- Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;- Lưu: VT, QLCT (06). PHỤ LỤC 1THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠMTHỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THÉP HÌNH CHỮ H CÓ XUẤT XỨ TỪCỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (BAO GỒM CẢ HỒNG KÔNG)(Kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng BộCông Thương)1. Thông tin về Bên yêu cầuTên đầy đủ: Công ty TNHH Posco SS VinaĐịa chỉ: - Trụ sở chính và nhà máy: đường N1, KCN Phú Mỹ 2, huyện Tân Thành,tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh: phòng 1211, lầu 12, tòa nhà Diamond Plaza,34 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh2. Hàng hóa bị áp dụng biện pháp tạm thờiTên gọi: Thép hình chữ HChủng loại/kiểu: Thép hình chữ H hợp kim hoặc không hợp kim có cấu trúc một thânbụng thẳng ở giữa cùng với hai cánh nằm ngang ở trên và dưới. Thép hình chữ H cònđược biết đến như là “Dầm thép H”, “Dầm thép W” hoặc thép dầm cánh rộng2.Xuất xứ: nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm cả Hồng Kông (Trung Quốc)Mức thuế nhập khẩu hiện hành:STT Mã HS Mô tảMức thuế Hảiquan (2017)7216Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình.- Hình chữ U, I hoặc H, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn có chiều cao từ 80 mm trở lên: 1 7216.33.00 - - Hình chữ HMFN: 15%ACFTA: 5% 7228 Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp 2 kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim.7228.70 - Các dạng góc, khuôn và hình: 2 7228.70.10- - Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuônMFN: 0%ACFTA: 0%3 7228.70.90 - - Loại khácMFN: 0%ACFTA: 0%Mã hàng hóa (HS) hiện hành: Sản phẩm thuộc đối tượng điều tra được nhập khẩu từTrung Quốc và được phân loại theo mã thuế 7216.33.00, 7228.70.10, 7228.70.90.Ứng dụng (mục đích sử dụng chính): làm dầm hỗ trợ xây dựng những công trìnhcông nghiệp, thương mại và nhà chung cư, cầu, công-ten-nơ và khung gầm xe tải, xâydựng hàng hải, sàn thép, khung máy và những ngành kỹ thuật khác.3. Giai đoạn điều tra:Giai đoạn điều tra vụ việc: từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/3/20164. Nhà sản xuất/xuất khẩu Trung Quốc bị điều tra áp và dụng thuế tạm thời4.1. Công ty Jinxi và các công ty thương mại/chi nhánh liên kết/không liên kếthợp tác với Cơ quan điều tra (“Công ty Jinxi”):a) Công ty sản xuất:- Heibei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd.- Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd.b) Công ty thương mại:- Xiamen C and D Metals co., Ltd.- China-Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd.- Hangzhou CIEC International Co., Ltd.- Hangzhou CIEC Group Co., Ltd.- Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Company Limited- Rich Fortune Int’l Industrial Limited- China Oriental Singapore Pte Ltd.- China Oriental Group Company Limited4.2. Công ty Rizhao và các công ty thương mại/chi nhánh liên kết/không liên kếthợp tác với Cơ quan điều tra (“Công ty Rizhao”).3